Sử dụng chất nhầy trên da để đánh giá sự căng thẳng của cá

Sử dụng chất nhầy trên da để đánh giá sự căng thẳng của cá
b) Kính hiển vi điện tử quét (SEM) hình ảnh của mô cá với chất nhờn và không có chất nhờn. Ảnh: Nature

Những phát hiện trong nghiên cứu này của các nhà khoa học Tây Ban Nha nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của chất nhầy trên da không chỉ để đánh giá tình trạng miễn dịch cá mà còn là dấu hiệu báo hiệu nguy cơ stress của cá.

Sức khỏe của cá nuôi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và điều kiện chăm sóc quản lý, những yếu tố trên khi rơi vào trạng thái bất lợi có thể làm gia tăng đáng kể mức độ căng thẳng (stress) của động vật thủy sản và thậm chí gây nguy hiểm cho sự sống còn của chúng.

Bố trí thí nghiệm kiểm tra stress trên cá

stress cá tráp, sử dụng chất nhầy đánh giá sự căng thẳng, stress trên cá, khoa học cá

Ba nghiệm thức mô phỏng các điều kiện căng thẳng khác nhau trên cá tráp (Sparus aurata L.):

+ Nghiệm thức 1: Nuôi với mật độ cao.

+ Nghiệm thức 2: Tiếp xúc với thuốc gây mê

+ Nghiệm thức 3: Cá được bắt ra môi trường không khí bên ngoài

Sau đó các nhà khoa học sẽ đo nồng độ Cortisol thông qua chất nhầy trên da cá và các giá trị thu sẽ so sánh tương quan với những kết quả thu được trong huyết thanh từ cùng mẫu cá.

Đồng thời, tác dụng của những yếu tố căng thẳng này đối với hoạt động miễn dịch (immunoglobulin M – IgM) và một số enzym liên quan đến miễn dịch cũng được xác định trong huyết thanh và chất nhầy da của cá tráp (Sparus aurata L.) để xác định các chất chỉ thị sinh học gây stress trên cá.

Kết quả

stress cá tráp, sử dụng chất nhầy đánh giá sự căng thẳng, stress trên cá, khoa học cá

Kết quả của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho thấy chất nhờn da cá là một dấu hiệu tốt để phát hiện và đo nồng độ cortisol khi nghi ngờ căng thẳng ở cá. Khi phát hiện ra sự chênh lệch giữa nồng độ cortisol giữa huyết thanh và chất nhầy da, chúng ta có thể biết được mức độ stress của cá.

Trong khi mức độ IgM và hoạt động protease bị ảnh hưởng bởi tất cả các yếu tố căng thẳng trong huyết thanh và chất nhờn trên da.

Có một sự khác biệt giữa ba nhóm cá khi hoạt tính peroxidase tăng lên ở nhóm cá tiếp xúc với mật độ thả cao.

Kết luận

Những phát hiện hiện tại nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của chất nhầy da không chỉ để đánh giá tình trạng miễn dịch cá mà còn là dấu hiệu báo hiệu nguy cơ của cá. Một số enzyme được nghiên cứu có thể được sử dụng như các công thức sinh học không chỉ cho stress cá nói chung, mà còn để hiểu được loại stress mà cá đang gánh chịu.

Báo cáo trên: Sciencedirect

TRỊ THỦY Lược dịch

Đăng ngày: 19/10/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)