Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Một số loài động vật ngoại lai gây hại.
Một số loài động vật ngoại lai gây hại. Ảnh: Minh họa.

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 42/CT-TTg ngày 8/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp sở, ban ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại.


Rùa tay đỏ. Ảnh: Minh họa.

Sở NN-PTNT phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.


Tôm hùm đất. Ảnh: Minh họa.

Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh, nhất là việc ngăn chặn loài ngoại lai xâm hại từ phía bên kia biên giới. Xử lý nghiêm mọi hoạt động kinh doanh trái phép các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật.


PYP Báo Phú Yên
Đăng ngày: 08/04/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)