Thanh Hóa: Đầu tư hơn 16 tỷ đồng uơng giống và nuôi cá Hồng Mỹ

Thanh Hóa: Đầu tư hơn 16 tỷ đồng uơng giống và nuôi cá Hồng Mỹ
Cá hồng Mỹ. Ảnh: South Carolina Coastal Resources

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc phê duyệt và cấp kinh phí đối ứng thực hiện dự án KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, bắt đầu thưc hiện năm 2019.

Cụ thể, dự án có tên gọi là “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống, nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) trong ao theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các vùng bãi ngang, ven biển tỉnh Thanh Hóa", do Công ty CP Đầu tư và phát triển nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức thực hiện và Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 16 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm tiếp thu và làm chủ quy trình kỹ thuật nuôi cá trong lồng bè; xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen, cá Bỗng, cá Chép lai VI tại các hồ chứa thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa, gồm hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân), hồ Tây Trắc (huyện Thạch Thành), hồ Đồng Bể (huyện Triệu Sơn), tạo chuỗi sản xuất, tiêu thụ cá có giá trị kinh tế cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần khai thác hiệu quả diện tích hồ thủy lợi, nâng cao đời sống nông dân.

Thông qua dự án, xây đựng được mô hình nuôi cá lồng theo chuỗi giá trị tại 3 huyện Thường Xuân, Triệu Sơn và Thạch Thành; đồng thời giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn, gồm 3 cửa hàng thực phẩm sạch tại 3 thị trấn của 3 huyện, 1 trung tâm giới thiệu và chuyên cung cấp cá thương phẩm đạt an toàn thực phẩm tại Trường Đại học Hồng Đức; đào tạo 10 kỹ thuật viên am hiểu sâu và thực hành thành thạo quy trình nuôi cá hồng Mỹ trong lòng hồ thủy lợi theo chuỗi giá trị.

BĐT Báo Thanh Hóa
Đăng ngày: 14/05/2019