Thanh Hóa: Hiệu quả của mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP

cá rô phi đơn tính
Ảnh minh họa

Năm 2013, được sự hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa được thực hiện mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Mô hình có diện tích 1 ha với 3 hộ tham gia. Tổng số cá thả 25.000 con, cỡ cá các loại từ 5-12 cm, mật độ thả 2,5 con/m2, trong đó cá rô phi đơn tính đực chiếm 70%, còn lại cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi, cá chép chiếm 30%. Sau thời gian nuôi 7 tháng, tốc độ tăng trưởng của cá rô phi đơn tính đực đạt 0,5- 06 kg/con, các loại cá khác trung bình đạt 0,8kg/con, tỷ lệ sống đạt 75%. Năng suất đạt trên 9 tấn/ha. Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận của mô hình đạt từ 70-80 triệu/ha. Ngoài ra mô hình thực hiện theo chương trình theo hướng VietGAP là quản lý nghiêm ngặt đầu vào như con giống, thức ăn công nghiệp, chế phẩm sinh học, môi trường ao nuôi và phòng bệnh trong quá trình nuôi và đầu ra là sản phẩm thu hoạch được. Hồ sơ biểu mẫu ghi chép các chỉ tiêu và thông số đầy đủ và chính xác. Kết quả thành công của mô hình này rất cần nhân rộng trong thời gian tới.

Bùi Mạnh Hùng - TTKN Thanh Hóa
Khuyennongvn, 08/05/2014
Đăng ngày: 12/05/2014

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc