Triển khai công tác đăng ký nuôi thủy sản còn hạn chế

ao nuôi tôm
Kiểm tra tình hình nuôi tôm tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: NTN, Tepbac

Đó là kết quả trong đợt tăng cường công tác triển khai Luật Thủy sản 2017 trong nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Bình Định.

Theo Luật Thủy sản 2017, hiện tại toàn tỉnh Bình Định có khoảng 2.045 ha nuôi tôm nước lợ; 220 hộ nuôi lồng/bè trên biển; 39 hộ nuôi lồng/bè nước ngọt và 16 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thuộc diện phải thực hiện đăng ký để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; Giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Nhằm đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định trong hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, thời gian qua Chi cục Thủy sản Bình Định đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như ban hành nhiều văn bản đến các địa phương trong tỉnh. Đồng thời phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), UBND các xã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký để cấp Giấy chứng nhận và Giấy xác nhận. 

Tính đến tháng 8 năm 2022, Chi cục Thủy sản đã cấp được 477 Giấy xác nhận nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, với tổng diện tích khoảng 402 ha (chiếm 19,7% diện tích nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh); 01 Giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng bè nước ngọt với tổng thể tích 21.600 m3 (chiếm 59% thể tích nuôi cá lồng nước ngọt toàn tỉnh); 16 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (chiếm 100% tổng số cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cả tỉnh); 03 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (đạt 100%).

Tuy nhiên, kết quả triển khai công tác đăng ký nuôi thủy sản lồng bè và nuôi tôm nước lợ còn hạn chế, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Đối với nuôi thủy sản lồng bè: Cơ sở nuôi chưa có giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản; chưa có quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng khu vực biển để nuôi thủy sản. Đối với nuôi tôm nước lợ: Ý thức tuân thủ quy định pháp luật của hộ nuôi chưa cao, mặc dù hộ nuôi có đủ điều kiện để đăng ký cấp giấy xác nhận nhưng không thực hiện việc đăng ký; một số hộ nuôi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của nước nhập khẩu. Đồng thời để kiểm soát tốt trong công tác tổ chức và chỉ đạo sản xuất, trong thời gian đến Chi cục Thủy sản Bình Định tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ nuôi các quy định phải thực hiện và thực hiện thủ tục đăng ký về nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản đối với các cơ sở đủ điều kiện mà không nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan chức năng.

NTN @ntn
Đăng ngày: 09/09/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc