Tuyệt đối không để tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài

Vào ngày 12/10/2023, Thông báo số 412/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành để thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định. Đồng thời, cần chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Tàu cá Việt Nam
Tàu cá Việt Nam

Truy tố các vụ việc khai thác hải sản bất hợp pháp 

Trong việc ngăn chặn và chống lại hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển thuộc trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan để thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, cũng cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, đồng thời nâng cao kỷ luật và kỷ cương trong xử lý các hành vi vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định. Ảnh: Báo Chính phủ 

Bộ Công an cần khẩn trương củng cố hồ sơ và đưa ra truy tố các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, cần phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong xử lý, kiên quyết điều tra, truy tố và xét xử các tổ chức và cá nhân vi phạm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, và hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Họ cũng sẽ đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC, đặc biệt là phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong việc đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC để đạt được kết quả tốt nhất. 

Trong quá trình Đoàn Thanh tra EC thực hiện công tác tại Việt Nam, chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để giải thích và chứng minh cho Đoàn Thanh tra EC hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và điều kiện của ngành thủy sản Việt Nam, sự quyết tâm của Chính phủ, và nỗ lực của các cơ quan liên quan của Việt Nam trong chống khai thác IUU. Vì vậy, chúng ta hy vọng Đoàn Thanh tra EC sẽ có ý kiến ủng hộ gỡ cảnh báo Thẻ vàng trong đợt thanh tra lần này. 

Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế và chính sách để đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản được phát triển bền vững, ổn định sinh kế của người dân được đảm bảo và phù hợp với tình hình thực tế phát triển ngành thủy sản bền vững theo định hướng giảm khai thác thủy sản và tăng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển. 

Bảo đảm hoạt động khai thác được phát triểnPhải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế và chính sách để bảo đảm hoạt động khai thác được phát triển

Theo dõi và giám sát chặt chẽ các tàu cá hoạt động trên biển 

Các Ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành có liên quan để thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết, nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá địa phương khai thác hải sản không hợp pháp trong vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện. 

Để đạt được mục tiêu này, các ban ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các tàu cá, và thu thập thông tin về số lượng tàu đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; số lượng tàu chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc đã hết hạn; các tàu hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh; các tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS... Điều này giúp sàng lọc và phân loại để đảm bảo theo dõi và giám sát toàn bộ hoạt động của các đội tàu, và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, đặc biệt là đối với các tàu cá 3 không. 

Cần tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá trên biển, đảm bảo tuân thủ quy định bật thiết bị VMS khi tham gia khai thác hải sản. Đồng thời, cần chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan và đơn vị liên quan mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, cần tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về VMS để đảm bảo tăng số lượng các vụ việc được xác minh và xử lý. 

Giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá Việt NamTiến hành theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá Việt Nam. Ảnh: VASEP 

Tổ chức cần thực hiện nghiêm quy định quản lý tàu cá, hoàn thành 100% đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ dữ liệu về tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) để đảm bảo số liệu thống nhất tại báo cáo của địa phương và trên VNFishbase. 

Cần kiểm soát chặt chẽ việc tàu cá ra vào cảng, xuất/nhập bến; giám sát sản lượng thủy sản khai thác khi bốc dỡ qua cảng và đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định. Cần giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ cho quản lý và điều hành hoạt động thủy sản. 

Ngoài ra, cần tuân thủ nghiêm quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân cố tình hợp thức hóa hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu để đảm bảo quản lý chặt chẽ và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu. 

Cần bố trí đầy đủ nguồn lực, bao gồm nhân lực, kinh phí và trang thiết bị cho các lực lượng chức năng liên quan tại địa phương để thực hiện công tác chống khai thác thủy sản trái phép. Đồng thời, cần bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và được hưởng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng phù hợp. 

Cần thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời chấm dứt việc thu mua, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản không có nguồn gốc rõ ràng. 

Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong việc chấm dứt các hành vi liên quan đến khai thác thủy sản trái phép. 

Cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thủy sản liên quan đến hành vi khai thác trái phép. Cần tuyên truyền, vận động và giáo dục cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thủy sản về các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác thủy sản trái phép. 

Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cũng như cá nhân có liên quan, chúng ta cần thực hiện một cách nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế biển bền vững, bảo vệ môi trường đại dương và hệ sinh thái biển, tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển, và đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Cộng đồng ngư dân ven biển phải đảm bảo tuân thủ chính sách, pháp luật và nghĩa vụ quốc tế trong việc bảo vệ môi trường biển trong nước và quốc tế, chống khai thác IUU nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình. 

Chúng ta cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU liên quan đến chống khai thác IUU, để chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC để đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, chúng ta cần đảm bảo minh bạch, trung thực, kịp thời tiếp thu và giải trình trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, đề nghị phía EC chia sẻ điều kiện và nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác IUU, nhằm sớm gỡ cảnh báo Thẻ vàng. 

Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo Cần phải thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc chống khai thác IUU. Ảnh: Báo Chính phủ 

Chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở (xã/phường/thị trấn), cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động trong việc chống khai thác IUU. Đồng thời, cần kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tại địa phương, nếu họ thiếu tinh thần trách nhiệm và làm chậm tiến độ giải quyết vấn đề vi phạm khai thác IUU tại địa phương, gây ảnh hưởng đến sinh kế bền vững của cộng đồng ngư dân. 

Đăng ngày 23/10/2023
Đình Hiệp @dinh-hiep
Đánh bắt

Bình Định: Đẩy mạnh tuyên truyền IUU năm 2024

Trong 2 ngày 11 và 12.01, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cát phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức xe hoa lưu động tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Cát Minh, Cát Khánh và thị trấn Cát Tiến huyện Phù Cát, Bình Định.

IUU
• 09:57 12/01/2024

Bình Định tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 4.789/5.328 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản (KTTS), chiếm 90% số lượng tàu cá của tỉnh. Trong đó, có 874 tàu cá được cấp giấy phép KTTS vùng bờ, 707 tàu cá được cấp giấy phép KTTS vùng lộng và  3.208 tàu cá được cấp giấy phép KTTS vùng khơi.

Tàu Cá Việt Nam
• 11:24 21/12/2023

Bình Định: Phấn khởi khi tàu cá đầu tiên đã mang rác về bờ

Theo thông tin từ Ban Quản lý Cảng cá Bình Định cho biết, vào lúc 10 giờ sáng ngày 14.12, Đội thu gom rác thải nhựa từ tàu cá ( Cảng cá Quy Nhơn) đã tiếp nhận 8 kg rác thải nhựa từ tàu cá BĐ-99028-TS do ông Nguyễn Văn Luyến, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn làm chủ mang về bờ, sau 16 ngày khai thác trên biển.

Rác thải
• 10:38 15/12/2023

Thẻ vàng EU với thủy sản Việt Nam cần sự quyết liệt hơn nữa

Đã tròn 6 năm kể từ khi Liên minh châu Âu ra quyết định cảnh cáo và ban thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, do vi phạm các quy định về khai thác bền vững và chống lại khai thác bất hợp pháp, không báo cáo đầy đủ thông tin.

Tàu cá
• 11:48 01/11/2023

Cá chình điện có thật sự nguy hiểm?

Cá chình điện là loài cá nước ngọt độc đáo, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và sở hữu khả năng phát điện mạnh mẽ. Những đặc điểm nhận diện nổi bật của cá chình điện bao gồm thân hình dài thuôn, da trơn, vây nhỏ, màu sắc sẫm và đặc biệt là cơ quan tạo điện. Vậy cá chình điện có ăn được không, cùng Tép Bạc tìm hiểu qua nội dung trong bài viết này nhé!.

Cá chình điện
• 18:35 28/02/2024

Nguyên nhân nước ao nuôi dễ bị hôi thối

Ngày nay với sự phát triển tại thị trường thủy sản, các ao nuôi tôm cá công nghiệp bắt đầu được hình thành với mật độ dày đặc mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu việc quản lý nước ao không chặt chẽ sẽ dẫn đến việc nước bị hôi thối.

Ao cá
• 18:35 28/02/2024

Loài huệ biển mới phát hiện có dáng bơi đẹp tựa vũ công

Gần đây, một tập thể nghiên cứu ở khu vực Nam Đại Dương đã phát hiện được một nhóm sinh vật biển mới lạ với tên gọi là Promachocrinus hay còn được gọi sao lông vũ Nam Cực. Trong số đó, họ đặc biệt bị thu hút bởi Promachocrinus fragarius - một loài sao lông vũ có đến 20 “cánh tay”

Promachocrinus fragarius
• 18:35 28/02/2024

Sử dụng vỏ chanh lên men bổ sung trong thức ăn của tôm thẻ chân trắng

Cây chanh là một loại cây có múi quan trọng, với sản lượng ước tính trên toàn thế giới là 20,8 triệu tấn vào năm 2021 (FAO FAOSTA, 2023). Quá trình chế biến chanh chính là sản xuất nước ép, dẫn đến sản xuất 20%−30% nước chanh và 50%−60% chất thải, chẳng hạn như lá và vỏ chanh.

Vỏ chanh
• 18:35 28/02/2024

Xuất khẩu tôm 2023, thách thức và cơ hội 2024

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phân tích tình hình xuất khẩu tôm năm 2023 (nhấn mạnh vào 5 thị trường chính) đang đặt ra những thách thức và cơ hội cho năm 2024.

Tôm thẻ
• 18:35 28/02/2024