Kinh doanh

L.T.T.Trinh

Kĩ Sư Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc TPHCM, Đồng Nai
P.H.Ân

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản.

Mong muốn làm việc ĐBSCL
T.D.Phong

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL