Kinh doanh

Nguyễn Văn Tài

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tp.HCM , công tác tỉnh
N.V.Đức

Trung Cấp

Mong muốn làm việc Hồ Chí Minh
Nguyen khanh

Đại học

Mong muốn làm việc Tiền Giang
Trần Minh Tấn

tốt nghiệp đại học cần thơ chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc ĐBSCl, ưu tiên: Cần Thơ, Hậu Giang
Châu Tam Phong

Trung Cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Đặng Hữu Vị

Đại học Nông Lâm TPHCM

Mong muốn làm việc Bến Tre
Châu Tam Phong

trung cấp

Mong muốn làm việc trà vinh
Nguyễn Văn Tài

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tp. HCM và đi công tác các tỉnh trên toàn quốc
Lê Tấn Đạt

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Miền Tây
Nguyễn Tấn Trí

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
Nguyễn Thiện Tâm

Trường DH Nông Lâm_Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
N.H.Lâm

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cà Mau _ Bạc Liêu