Kinh doanh

D.B.Vay

Đại học

Mong muốn làm việc An Giang, Đồng Tháp, Tây Nam Bộ
N.N.Minh

Đại học nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
L.V.Phà

Đại Học Nuôi Trồng Thủy Sản,ĐH Đồng Tháp

Mong muốn làm việc An Giang, Đồng Tháp
L.T.Đạt

Đại học nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
T.X.V.Hải

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Ưu tiên làm việc tại KV gần Cần Thơ, có thể đi công tác toàn quốc.
P.T.Tùng

Kỹ sư NTTS ĐH Nông Lâm TPHCM

Mong muốn làm việc TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Miền Tây, Bình Thuận
P.V.Sang

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Trà Vinh
N.M.Dương

Kỹ Sư Thủy Sản

Mong muốn làm việc Mọi nơi
N.V.Hoàng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Khu vực Quảng Bình
T.T.T.Nữ

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc TPHCM, các tỉnh Miền Đông, Miền Tây
N.D.Hạnh

KS Nuôi trồng thủy sản ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Mong muốn làm việc Hà Nội và 1 số tỉnh phía Bắc
N.M.Tùng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn quốc