Kinh doanh

Nguyễn Thị Tý

Đại học

Mong muốn làm việc Long An, Đồng Nai, Tiền Giang
C.T.Phong

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Bá Hưng

Cử Nhân

Mong muốn làm việc Miền Tây
L.T.Hiển

Đại Học Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Đồng tháp
Nguyễn Văn Tài

Đại học

Mong muốn làm việc Tp.HCM và đi công tác các tỉnh
L.C.Cường

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà mau
Đỗ Quang Thương

Tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý nuôi trồng thủy sản tại Đại học Nông Lâm

Mong muốn làm việc Đồng bằng sông Cửu Long
N.B.Toàn

Đại học

Mong muốn làm việc An giang
V.M.Tuấn

Đại Học

Mong muốn làm việc Tỉnh Bạc Liêu.
Nguyễn Hưng

Kỹ sư NTTS

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
P.T.Đan

Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)

Mong muốn làm việc Cà mau, bạc liêu
Võ Phi Anh

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa