Kinh doanh

P.M.Duy

Cao đẳng thú y

Mong muốn làm việc Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.
N.D.Hùng

Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành bệnh học)

Mong muốn làm việc Miền Đông, miền Tây
T.T.D.Dàng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.
N.V.Linh

Đại học Nha Trang-ngành nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
P.V.Ninh

Đại Học

Mong muốn làm việc Khánh Hòa
V.V.Dương

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc TP.HCM
N.V.Linh

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Tháp, An Giang
V.D.T.Anh

Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
H.T.H.Nhung

cử nhân thủy sản

Mong muốn làm việc TP HCM, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp
L.N.H.BẢO

Cao đẳng, Tin học B, Anh văn B, Chứng chỉ hoàn thành các khóa huấn luyện Kỹ năng mềm

Mong muốn làm việc Đồng bằng SCL
N.T.Thúy

Đại học chính quy chuyên ngành thủy sản

Mong muốn làm việc Hà Nội
N.V.Khanh

Kĩ Sư Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ
H.K.Đỉnh

KS Nuôi Trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Miền Bắc
N.T.Hùng

KS. Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL
D.Mẫn

Kỹ sư thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL
H.D.V.Anh

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc TP.HCM
L.T.T.Trinh

Kĩ Sư Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc TPHCM, Đồng Nai
P.H.Ân

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản.

Mong muốn làm việc ĐBSCL
T.D.Phong

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL