Kỹ thuật cá

L.V.Bích

Đại học

Mong muốn làm việc An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An
H.T.Hồng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ, Vĩnh Long
N.V.Nhiệp

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản + chứng chỉ A anh văn

Mong muốn làm việc vùng nuôi
V.B.Sơn

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng bằng sông Cửu Long
T.M.Tâm

Nuôi trồng thủy sản (ngư y)

Mong muốn làm việc Miền Trung
L.T.Tương

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định
N.H.Trung

Thạc sĩ

Mong muốn làm việc DBSCL
H.D.V.Anh

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc TP Hồ Chí Minh
N.V.Nữ

Kĩ sư thủy sản

Mong muốn làm việc TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Miền Tây
N.T.Hòa

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
C.V.Tưởng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản (ĐH Hải Phòng)

Mong muốn làm việc Miền Bắc, miền Trung, miền Nam
N.T.Vũ

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn quốc