Kỹ thuật cá

N.T.Nhi

Cao đẳng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Vĩnh Long, Cần Thơ
N.T.Hương

Cử nhân Thủy sản

Mong muốn làm việc TP.HCM
L.PhấnPhấn

kỹ sư

Mong muốn làm việc TPHCM