Kỹ thuật cá

N.N.Bình

Đại học Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Vĩnh Long, Cần Thơ
L.H.N.Anh

ĐH Thủy Sản

Mong muốn làm việc An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long
D.T.Nga

Kỹ sư

Mong muốn làm việc Cần Thơ
L.C.Cuong

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Khánh Hòa, Lâm Đồng
P.V.Luân

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL
T.T.K.Ngọc

Tốt nghiệp Đại Học Cần Thơ - Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ
P.V.Luân

Đại Học

Mong muốn làm việc Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
N.T.Doanh

ĐH Nha Trang

Mong muốn làm việc Cả nước
P.H.Điền

Đại Học

Mong muốn làm việc Cần Thơ
H.T.Lâm

Kỹ sư thủy sản - ĐH Cần Thơ

Mong muốn làm việc An Giang, Cần Thơ
N.Ngọc

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang.
H.T.Lâm

KSTS ĐH Cần Thơ

Mong muốn làm việc An Giang, Cần Thơ