Kỹ thuật cá

P.V.Thịnh

Đại học ngành bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ
N.V.Tin

Trung Cap

Mong muốn làm việc Miền Tây
P.N.Chúc

Đại học

Mong muốn làm việc Việt Nam
T.N.Trường

đại học (liên thông)

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
N.H.Thiện

Đại học chuyên ngành bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Nha Trang, Ninh Thuận
T.D.Dàng

ĐH Thủy Sản

Mong muốn làm việc TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương
N.T.M.Lan

Đại học

Mong muốn làm việc cần thơ, an giang
L.V.Bình

Đại học

Mong muốn làm việc Đồng tháp
N.B.Khanh

Đại Học Loại Xuất Sắc

Mong muốn làm việc cần thơ, vĩnh long, trà vinh, tiền giang
L.T.Nam

Cử nhân nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ, Hậu Giang
N.Q.Sơn

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Kiên giang
L.N.Hưng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tiền Giang