Kỹ thuật cá

H.N.X.Nghi

Kỹ sư Bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh thành Nam Bộ
T.T.P.Nga

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh Miền Trung, Nam Bộ
N.T.Bình

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cần Thơ và mốt số tỉnh Miền Tây
P.Châu

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn quốc
D.T.Đồng

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBSCL.
D.X.Triệu

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM
N.T.M.Duyên

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Nai, Vũng Tàu, TPHCM, Bình Dương
N.Q.Việt

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng bằng sông Cửu Long
T.C.Hùng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Chấp nhận làm tất cả các nơi
N.M.Quốc

Bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL
T.T.T.Thủy

Đại học

Mong muốn làm việc ĐBSCL
N.T.L.Na

Kỹ sư NTTS

Mong muốn làm việc Miền Nam