Dương Thị Dung

Đại học chuyên ngành bệnh thuỷ sản

Mong muốn làm việc Nam định- ninh bình
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Kỹ sư hoá phân tích

Mong muốn làm việc Cà Mau,Cần Thơ
Trần Cảnh Hùng

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Tây ( kiên giang, bạc liêu, ..), miền trung ( quảng nam, quảng Ngãi )
Trần Thanh Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
N.T.M.Nhiên

Cử nhân Công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Trần Thanh Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
Ngô Thị Mỹ Nhiên

Cử nhân Công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Nguyễn Hữu Dư

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thành Phố HỒ Chí Minh, các tỉnh Miền Tây
Nguyễn Thị Ánh Quỳnh

Cử nhân

Mong muốn làm việc TP. Hồ Chí Minh
Lâm Ngô Thanh Thuận

Đại Học

Mong muốn làm việc TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây
Trương Thị Trâm Anh

Đại Học

Mong muốn làm việc Ninh Thuận
N.T.H.Lài

Kĩ Sư Công nghệ chế biến thủy sản

Mong muốn làm việc TP.HCM - Bình Dương