Nguyễn Đức Phú

Cử nhân nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Đồng bằng Sông Cửu Long
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Đinh Thị Phương

Đại Học

Mong muốn làm việc Long An, Tiền Giang, TP.HCM
Nguyễn Thị Ngọc Thư

Kỹ Sư Chế Biến Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
Nguyễn Thị Ngọc Thư

Kỹ sư Công nghệ chế biến Thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Đại học

Mong muốn làm việc Tp.HCM và các tỉnh miền tây đều được
Nguyễn Minh Duy

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
Đặng Quốc Sang

Đại Học

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBSCL
Đặng Quốc Sang

Đại học

Mong muốn làm việc Tp HCM (Bình Dương và các vùng lân cận)
Ngô Lý Lai

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung và miền Nam
Huỳnh Quốc Khánh

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh đồng bằng sông cửu long
Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây