N.T.lực

Đại học

Mong muốn làm việc Hồ Chí Minh
C.T.Phong

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Bá Hưng

Cử Nhân

Mong muốn làm việc Miền Tây
L.T.Hiển

Đại Học Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Đồng tháp
V.T.Hạnh

Sinh viên năm 4, trường đại học nha trang, đang làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến thức ăn tươi sống trong ương nuôi cá giống.

Mong muốn làm việc Miền bắc, Bắc trung bộ, các tỉnh miền trung
Nguyễn Thanh Hậu

Tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TPHCM

Mong muốn làm việc miền tây
Đặng Dương linh

Đại học

Mong muốn làm việc Tp HCM và các tỉnh miền Tây
La Hồng Sơn THương

Đại Học

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
N.T.P.Loan

Đại học Nông Lâm TPHCM ( sắp tốt nghiệp)

Mong muốn làm việc Tiền giang
Châu Minh Trí

cử nhân vi sinh vật học

Mong muốn làm việc các nơi trong đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Trung Trực

Đại học

Mong muốn làm việc Miền trung, miền nam