N.T.T.Hoà

Đại học

Mong muốn làm việc Vĩnh Long - cần thơ
Cao Sang Như Hợp

Sắp tốt nghiệp (sinh viên năm 4, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, trường Đại học Nha Trang)

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung và miền Tây
N.T.Hy

Kỹ sư ntts

Mong muốn làm việc Bến tre,vĩnh long đồng tháp...
N.T.Luc

Đại Học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
N.T.Lực

Đại Học Nha Trang

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
Trần hoàng thiện

Đại học chuyên ngành thủy sản

Mong muốn làm việc Miền tây
Lê Trọng Nghĩa

Đại học

Mong muốn làm việc Tiền Giang
L.T.Q.Tạo

Thạc sĩ nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Phương

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà mau
L.C.Cường

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà mau
Cao Hoài Lam

Tốt nghiệp cao đẵng

Mong muốn làm việc Cà mau