Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
NGUYỄN CHÍ ANH

Đại học

Mong muốn làm việc tại nhà
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Đặng Quốc Sang

Đại học

Mong muốn làm việc Bến Tre, Vĩnh Long
Nguyễn Thị Vân

Đại học

Mong muốn làm việc Đồng Nai
T.H.Ngọc

Đại học ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Sóc Trăng
Lâm Thành Hiển

Đại học nuôi trồng

Mong muốn làm việc Cà mau - kiên giang - bạc liêu
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
lê vủ linh

trung cấp

Mong muốn làm việc bạc liêu
Nguyễn Thị Ái Vân

Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh

Mong muốn làm việc Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận