N.T.M.Nhiên

Cử nhân Công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Trần Thanh Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
Ngô Thị Mỹ Nhiên

Cử nhân Công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Nguyễn Hữu Dư

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thành Phố HỒ Chí Minh, các tỉnh Miền Tây
Nguyễn Thị Ánh Quỳnh

Cử nhân

Mong muốn làm việc TP. Hồ Chí Minh
Lâm Ngô Thanh Thuận

Đại Học

Mong muốn làm việc TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây
Trương Thị Trâm Anh

Đại Học

Mong muốn làm việc Ninh Thuận
N.T.H.Lài

Kĩ Sư Công nghệ chế biến thủy sản

Mong muốn làm việc TP.HCM - Bình Dương
Nguyễn Huỳnh Nhi

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Long An, Cần Thơ
TRƯƠNG VĂN THANH

Đại hoc nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Cà Mau/ Bac liêu
CAO THỊ THÙY LINH

Cử nhân công nghệ sinh học

Mong muốn làm việc Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
Huỳnh Quốc Khánh

Đại học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau