Nguyễn Tấn Ninh

Kỹ thuật CNCB Thủy Sản

Mong muốn làm việc Thành Phố Hồ chí Minh
La Hồng Sơn Thương

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
N.B.Hưng

Đại học QTKD

Mong muốn làm việc Đồng Bằng Sông Cửu Long
Trần Thị Bảo Trân

Kỹ sư Công nghệ chế biến Thủy sản

Mong muốn làm việc thành phố Hồ Chí Minh
L.H.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
L.H.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
L.H.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
L.H.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Trung cấp

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp....
Lê Hoàng Nam

Đại học

Mong muốn làm việc Bến Tre, Tiền Giang
D.N.SÚNG

Đại Học NÔNG LÂM TP.HCM

Mong muốn làm việc Sài Gòn, Bình Thuận, Ninh thuận, Vũng Tàu.
Nguyễn Japan

Trung Cấp Nghề NTTS

Mong muốn làm việc Cần thơ, Hậu giang, tiềng giang, đồng tháp