Nguyễn Văn Phi

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
Nguyễn Văn Phi

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
Nguyễn Hưng

Kỹ sư NTTS

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
P.T.Thảo

Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)

Mong muốn làm việc Cà Mau và Bạc Liêu
Bùi Thị Hồng Loan

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc miền trung và miền nam
P.T.Đan

Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)

Mong muốn làm việc Cà mau, bạc liêu
Phạm Thị Ngọc Huyền

Đại Học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Sóc Trăng
Nguyễn Văn Phi

Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)

Mong muốn làm việc Cà Mau hoặc các tỉnh miền Tây
Võ Phi Anh

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa
Nguyễn Thị Phượng Loan

Đại học Nông Lâm TPHCM ( sắp tốt nghiệp)

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
P.H.Nho

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây