Huỳnh Thị Anh Thư

Đại học

Mong muốn làm việc Thạnh Phú - Bến Tre
L.D.Thanh

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Bạc Liêu
Nguyễn Thị Yến Nhi

Đại học

Mong muốn làm việc Cần Thơ
L.D.Thanh

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Bạc Liêu
Trần Trọng Tín

Đại Học

Mong muốn làm việc Trà Vinh, Đồng Tháp
N.Phong

Đại học

Mong muốn làm việc Kiên giang hoặc các tỉnh miền tây
Phạm Văn Phếch

Đại Học

Mong muốn làm việc Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Minh Khoa

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBBSCL
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Cà mau, Bạc Liêu
Nguyễn Thị Huệ Phương

Kỹ sư Công Nghệ Sinh Học

Mong muốn làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Trường

Đại học

Mong muốn làm việc Trà vinh
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh