Giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

30.500 đồng/kg

Cá tra giống loại 30-35 con/kg giá 30.500 đồng/kg cập nhật ngày 16-05-2023, giảm 9.500 đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 43.000 đồng/kg loại Cá tra giống loại 30-35 con/kg ghi nhận từ ngày 13-11-2022 bởi nguyennhandt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra giống loại 30-35 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra giống loại 30-35 con/kg

16/05/2023 30.500 đ 9.500 hahuynhcairang
21/04/2023 40.000 đ hahuynhcairang
14/04/2023 40.000 đ 2.000 hahuynhcairang
15/03/2023 38.000 đ 10.000 hahuynhcairang
24/02/2023 48.000 đ 12.000 hahuynhcairang
02/02/2023 36.000 đ 4.000 hahuynhcairang
30/12/2022 32.000 đ 2.000 hahuynhcairang
12/12/2022 34.000 đ 4.000 hahuynhcairang
13/11/2022 43.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
05/10/2022 38.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
26/08/2022 34.000 đ 0364657557 Đồng Tháp
26/08/2022 34 đ 0364657557 Đồng Tháp
25/08/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
29/07/2022 26.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/07/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/06/2022 29.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/06/2022 30.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
09/06/2022 28.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
06/06/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
15/05/2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
28/04/2022 41.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp Hồng Ngự
17/04/2022 42.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/04/2022 44.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
26/03/2022 54.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/03/2022 52.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21/03/2022 47.000 đ nguyennhandt An Giang Phú Tân, Châu Thành - An Giang
21/03/2022 55.000 đ nguyennhandt An Giang Long Xuyên, Cao Lãnh
19/03/2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/03/2022 50.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 37.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/01/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/01/2022 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp size 20-25 con
09/01/2022 34.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02/01/2022 32.000 đ muacaxac Cần Thơ
29/12/2021 31.000 đ Phuso Cần Thơ
24/12/2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/12/2021 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!