Cà Mau: Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

khu neo dau
Ảnh minh họa

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Cà Mau).

Quy chế này quy định việc quản lý, khai thác cảng cá (gồm: cảng cá và bến cá), khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ chế phối hợp trong quản lý; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tại cảng cá và khu neo đậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác và sử dụng cảng cá, khu neo đậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần tuân thủ quy định tại Điều 3, Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Thực hiện nghiêm túc Quy chế này và nội quy hoạt động của cảng cá, khu neo đậu.

Bên cạnh đó, giữ gìn, bảo vệ và sử dụng an toàn cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu. Chấp hành các quy định về an ninh trật tự; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu vực cảng cá, khu neo đậu.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân này cũng được khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng, dịch vụ của cảng cá theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật, được yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình khai thác, sử dụng cảng cá, khu neo đậu, được cung cấp thông tin về thời tiết, giá sản phẩm, nội quy của Ban Quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2016

Ngọc Hà
Fistenet, 16/05/2016
Đăng ngày: 17/05/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc