Cà Mau: Khởi động vụ lúa trên đất nuôi tôm

Cà Mau: Khởi động vụ lúa trên đất nuôi tôm
Bà con cấy lúa trên đất nuôi tôm

Theo cơ cấu lịch thời vụ, vụ lúa trên đất nuôi tôm năm nay, gieo sạ tốt nhất bắt đầu từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 để thu hoạch dứt điểm vào giữa tháng 12 dương lịch.

Theo kế hoạch, năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 38.000 ha lúa trên đất nuôi tôm, tập trung ở những nơi có đủ điều kiện về ngăn mặn giữ ngọt, có nguồn nước tưới bổ sung khi cần thiết. Vụ mùa năm nay, hầu hết nông dân vùng lúa tôm đều chọn những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày và thích ứng tốt với điều kiện đất nhiễm mặn, như: Một bụi đỏ, một bụi lùn, OM 5451, OM 2571, OM 6976… để gieo cấy.

Lo lắng lớn nhất của nhiều nông dân đối với vụ lúa – tôm là vào thời điểm gieo cấy lúa sẽ thiếu hụt nhân công, bởi phần lớn lao động nông thôn hiện nay đều đi làm việc ngoài tỉnh. Mặt khác, một số khu vực sản xuất lúa tôm vẫn còn đang xen các hộ chuyên nuôi tôm. Nếu việc lấy nước mặn của các hộ nuôi tôm không được kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng đến các hộ sản xuất lúa – tôm trong giai đoạn lúa đã gieo cấy.

Quách Mến CTV Cà Mau
Đăng ngày: 12/07/2019