Không cấm nuôi trồng thủy sản trong khu vực Vịnh Hạ Long

Không cấm nuôi trồng thủy sản trong khu vực Vịnh Hạ Long
Một số hộ nuôi ở xã Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) đang thả nuôi ngao giá.

Thời gian gần đây, cử tri xã Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) phản ánh UBND TP Hạ Long ra Thông báo số 554/TB-UBND về việc không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trong đó bao gồm cả một số đảo đá, vụng trên địa bàn của xã và nằm trong vùng quy hoạch NTTS của huyện Vân Đồn.

Tuy nhiên, hiện nay do người dân ở đây chưa hiểu hết các quy định của các cấp, ngành liên quan, nên cho rằng thông báo của UBND TP Hạ Long là trái với các quy định của tỉnh, của huyện Vân Đồn.

Nuôi cá lồng bè, nhuyễn thể, đánh bắt, khai thác và NTTS thời gian qua đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở xã Thắng Lợi. Trong những năm tới, nuôi cá lồng bè, nuôi nhuyễn thể vẫn được xác định là nghề nuôi chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân của xã.

Anh Nguyễn Văn Thanh, thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi, một trong những hộ nuôi ngao giá của xã Thắng Lợi, cho biết: Hiện nay gia đình tôi đang nuôi nhuyễn thể ở 4 khu vực với khoảng 20 bè nuôi treo, 6 vạn lồng nuôi đáy. Trong đó có vụng chùa Bà gần vụng chùa Đá - vùng phụ cận của vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, khi nghe thông tin khu vực này không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản, tôi cũng rất lo lắng và mong muốn được NTTS tại đây, bởi khu vực này chỉ nằm trong vùng phụ cận.

Hiện nay, trên địa bàn xã Thắng Lợi có 226 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, ngư trường hoạt động chủ yếu ở khu vực Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long. Đồng thời, có 4 hộ nuôi nhuyễn thể tại vụng chùa Đá, hòn Mắt Mẹm nằm trên địa bàn xã quản lý và nằm trong Vịnh Bái Tử Long, thuộc huyện Vân Đồn quản lý. Căn cứ Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh, cả 2 khu vực trên đều nằm trong vùng quy hoạch NTTS và nằm trên địa bàn xã Thắng Lợi thuộc huyện Vân Đồn quản lý.

Ngày 14/9/2018, UBND TP Hạ Long có Thông báo số 554 về việc không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trong đó bao gồm cả một số đảo đá, vụng trên địa bàn của xã Thắng Lợi và nằm trong vùng quy hoạch NTTS của huyện Vân Đồn. Từ Thông báo này, cử tri xã Thắng Lợi đề nghị UBND tỉnh cho biết: Thông báo số 554/TB-UBND của UBND TP Hạ Long có áp dụng được cho các hộ dân nuôi trồng và đánh bắt ở địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn quản lý không? Có trái với Quyết định 4209/QĐ-UBND về Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và Quy hoạch vùng NTTS huyện Vân Đồn giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND của UBND tỉnh không?

thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chính sách thủy sản, nuôi ngao, nuôi ngao giá

Khu vực thả nuôi ngao giá của hộ anh Nguyễn Văn Thanh (thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi) gần vùng phụ cận của Vịnh Hạ Long.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Thông báo số 544/TB-UBND của UBND TP Hạ Long về việc không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, áp dụng cho tất cả các ngư dân khai thác thủy sản trên toàn tỉnh có hoạt động khai thác tại khu vực Vịnh Hạ Long, không loại trừ ngư dân xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. Ngoài khu vực ranh giới được xác định trong khu vực di sản (Khu vực bảo vệ I), thì các tàu khai thác thủy sản công suất dưới 20CV được hoạt động khai thác đúng theo vùng, tuyến khai thác và hoạt động các nghề câu, rê được cấp phép khai thác trong khu vực Vịnh Hạ Long. Các tàu cá có công suất từ 20CV trở lên không được phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Khu vực Vịnh Hạ Long không cấm hoạt động NTTS. Tuy nhiên các tổ chức, cá nhân NTTS trong khu vực này chỉ được phép nuôi tại các nơi có quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép NTTS. Do vậy, các quy định, thông báo của tỉnh và TP Hạ Long không trái với các quyết định về quy hoạch NTTS hiện hành.

Sở NN&PTNT đề nghị huyện Vân Đồn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận động ngư dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 4216/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 nay được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 29/1/2019 ban hành kèm theo quy chế quản lý, bảo vệ phát huy di sản Vịnh Hạ Long và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang Báo Hạ Long
Đăng ngày: 20/05/2019