Ký kết hơn 60 hợp đồng liên kết chuỗi giá trị tôm

Ký kết hơn 60 hợp đồng liên kết chuỗi
Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, như: ICAFIS, WWF, SNV… đã triển khai các hoạt động liên kết đầu vào, đầu ra và hợp tác xây dựng nuôi tôm có chứng nhận quốc tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Việc ký kết hơn 60 hợp đồng liên kết chuỗi giá trị ngành hàng tôm cho 15 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác, gồm 800 hộ với tổng diện tích 1.500 ha. Đó là báo cáo trọng tâm tại hội thảo liên kết chuỗi giá trị ngành hàng tôm tỉnh vào sáng 28/5.

Theo đó, các hợp đồng ký kết được xây dựng vùng nuôi trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế, như: EU, Selva Shrimp, ASC/BAP… liên kết chuỗi với các công ty, doanh nghiệp chế biến thủy sản gồm: Tập đoàn Minh Phú, Công ty CASES, Minh Cường, Quốc Việt, Thanh Đoàn… trên tổng diện tích 19.000 ha, với 4.200 hộ, trong đó nuôi tôm thâm canh có 675 ha, với 552 hộ. Hợp đồng ký kết được phối hợp với các ngân hàng thương mại tổ chức hoạt động tập huấn, cho vay theo chuỗi giá trị ngành tôm.

Hội thảo đưa ra một số vấn đề bất cập liên quan đến vấn đề dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tính bền vững của toàn chuỗi giá trị. Mặt khác, do trình độ người nuôi hạn chế, thiếu sự kiểm soát thích hợp đối với chất lượng nước, môi trường và chất lượng con giống nên cần phải có ngành chức năng can thiệp. Theo đánh giá, chỉ có một số ít trang trại nuôi có mối liên kết trực tiếp với các nhà chế biến xuất khẩu thông qua chuỗi liên kết dọc hay hợp đồng.

CTVCà Mau
Đăng ngày: 29/05/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc