Lợi nhuận nuôi tôm công nghiệp lên đến hơn 1 tỷ/ha

tôm thẻ chân trắng
Các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang đem lại lợi nhuận "khủng".

Sở NN&PTNT Bạc Liệu vừa tổng kết tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh năm 2020.

Tại Bạc Liêu, năm 2020, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 24.050 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2.250 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 11.247 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 10.553 ha) giảm 1.864 ha so cùng kỳ năm 2019.

Diện tích thu hoạch 16.969 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2.223,83 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 8.173,17 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 6.572 ha) giảm 668 ha so cùng kỳ năm 2019. Diện tích tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh đang có nuôi (tính đến ngày 24 tháng 12 năm 2020) là 1.094 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 479 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 615 ha) giảm 406 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 5.987 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 26,17 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 2.594,83 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 3.366 ha) tăng 221 ha so với cùng kỳ. Tôm nuôi bị thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn từ 30 - 85 ngày tuổi, nguyên nhân thiệt hại do môi trường thời tiết (chiếm khoảng 63%), bệnh hoại tử gan tụy cấp (chiếm khoảng 12%), bệnh đốm trắng (chiếm khoảng 11%), còn lại do bệnh bệnh phân trắng, đỏ thân và chưa rõ nguyên nhân. Diện tích cải tạo ao đầm chuẩn bị thả giống 483 ha, giảm 1.463 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Về hiệu quả sản xuất:

- Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh, 03 vụ/năm gồm các mô hình:

  • Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 2.387 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.371 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.016 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg.
  • Nuôi trên ao đất trải bạt: Tổng doanh thu 2.194 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.030 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.164 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg).

- Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm thu tổng doanh thu 2.500 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.633 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 867 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg.

- Mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm thu tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 727,28 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 172,72 triệu đồng/ha/năm, giá bán 180 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg.

Thanh Hường Sở NN&PTNT Bạc Liêu
Đăng ngày: 19/01/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)