Mexico: Sản lượng tôm phục hồi mặc dù EMS

tôm thẻ chân trắng

Người nuôi tôm ở Mexico sẽ tiếp tục khôi phục sản lượng mặc dù họ đang phải nỗ lực để vượt qua những ảnh hưởng của dịch EMS.

Sau khi đạt 87.000 tấn năm 2015, tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm hàng năm của Mexico dự kiến đạt 4,4% từ 2015 đến 2020.

Sản lượng tôm đang phục hồi sau khi EMS xảy ra vào năm 2013 với sản lượng chỉ đạt 42.000 tấn. Người nuôi tôm ở Mexico năm nay đang tận dụng 24.000 ha trong tổng 26.523 ha hiện có để nuôi tôm. Tỷ lệ sống cao nhất đạt 70% và thấp nhất đạt 30%.

Kim Thu
Vasep, 21/09/2016
Đăng ngày: 21/09/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc