Ninh Bình: Hiệu quả từ chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang thủy sản

Ninh Bình: Hiệu quả từ chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang thủy sản
Mô hình chuyển đổi ruộng trũng sang đào ao nuôi chạch sụn tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp, các địa phương đã chủ động rà soát diện tích sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi sang các mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả; trong đó có chuyển đổi diện cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Tính trong giai đoạn 2016-2018, tổng diện tích cấy lúa kém hiệu quả đã chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản tại các địa phương trong tỉnh là gần 4.200 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô và TP. Tam Điệp. Như vậy, đến nay, diện tích nuôi thủy sản tại ruộng trũng đã tăng 316 ha so với năm 2016.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi trồng thủy sản, các địa phương phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh đã tổ chức 48 lớp tập huấn cho người dân về phương thức, kỹ thuật chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật nuôi, quản lý, chăm sóc con nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nhân tiếp tục đưa những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế vào nuôi thả như: Trắm đen, trắm cỏ, chép dài, chạch sụn, sử dụng chế phẩm sinh học trong việc quản lý môi trường ao nuôi; sử dụng máy cho ăn tự động; chuyển đổi sang nuôi ao nổi đảm bảo dễ quản lý, chăm sóc, giảm thất thoát; giảm công đào đắp và không phá vỡ mặt bằng ruộng nuôi.

Hiện, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích nuôi trồng thủy sản đạt từ 110 - 130 triệu đồng/ha; cao hơn so với cấy lúa từ 50 – 60 triệu đồng/ha.

Mai Dung nbtv.vn
Đăng ngày: 12/11/2018