Phú Yên tăng cường triển khai các biện pháp quản lý tôm hùm giống

tôm hùm giống
Phú Yên tăng cường quản lý tôm hùm giống.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có nuôi trồng thủy sản tăng cường triển khai các biện pháp quản lý tôm hùm giống vận chuyển, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công văn UBND tỉnh nêu rõ, những năm qua, cùng với sự gia tăng số lượng lồng, bè nuôi tôm hùm tại các vùng nuôi của tỉnh, nhu cầu con giống ngày càng tăng cao. Do đó, hoạt động kinh doanh tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Để tăng cường triển khai công tác quản lý tôm hùm giống, nhằm kiểm soát tốt chất lượng con giống và góp phần giảm sự gia tăng số lượng lồng bè nuôi tôm hùm quá mức, không theo quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An rà soát, thống kê danh sách tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua bán tôm hùm giống trên địa bàn quản lý; yêu cầu phải đăng ký kinh doanh theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý, kinh doanh tôm hùm giống đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức, quản lý nuôi tôm hùm của địa phương theo đúng quy hoạch; tuyên truyền nâng cao nhận thức người nuôi tôm hùm, mua con giống phải được kiểm dịch, xét nghiệm bệnh, nuôi đúng theo quy hoạch và chấp hành các quy định về nuôi trồng thủy sản như thực hiện đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, kê khai nuôi trồng thủy sản khi thả giống... Tích cực thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh tôm hùm giống của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý, kinh doanh tôm hùm giống đến các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tôm hùm giống nhập tỉnh; có giải pháp quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển tôm hùm giống nhập tỉnh chưa được kiểm dịch và vi phạm các quy định về quản lý chất lượng giống. Tổ chức công tác kiểm dịch đối với các lô tôm hùm giống nhập tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Mỹ Luận Phuyen Portal
Đăng ngày: 29/09/2020