Probiotics mới trên cá từ vi khuẩn Bacillus natto

Probiotics mới trên cá từ vi khuẩn Bacillus natto
Bacillus natto cải thiện tăng trưởng và sức đề kháng của cá trắm cỏ.

Gần đây, các nhà khoa học Đài Loan cho thấy vi khuẩn Bacillus natto rất có tiềm năng làm probiotics trong việc cải thiện hiệu quả tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá.

Trong nghiên cứu này, Bacillus natto (NT) đã được đánh giá để sử dụng như là một chất bổ sung probiotic trong thức ăn cho sự tăng trưởng và sự phát triển gen và microRNAs (miRNAs) của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella).

Thí nghiệm

Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella) có trọng lượng 43,96 ± 0,27 gam được chia thành 5 nghiệm thức tương ứng với các khẩu phần ăn bổ sung Bacillus natto NT  khác nhau: 1,87 x 109 (Bn1), 3,73 x 109 (Bn2), 5,60 x 109 (Bn3), 7,47 x 109 (Bn4) và 9,33 x 109 (Bn5 ) tế bào B. natto NT trên 100 g thức ăn trong 56 ngày; và một nhóm kiểm soát (BnC) không được bổ sung B. natto NT.

bacillus natto, probiotics cho cá, probiotics

Bacillus natto thường được sử dụng để lên men natto

Kết quả

Cá của các nhóm Bn3, Bn4 và Bn5 cho thấy hoạt động tăng trưởng tốt hơn và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp hơn (FCR) so với các nhóm khác (P <0,05). So với cá của nhóm đối chứng BnC, các biểu hiện miR-1a, miR-181a, miR-23a và miR-206 tăng cao hơn (P <0,05), các mRNA hệ myostatin cũng tăng và myocyte C (MEF2C) giảm xuống (P < 0,05) trong các nhóm cá Bn4 và Bn5.

Phân tích tốc độ tăng trưởng chuyên biệt và biểu hiện của miRNAs và gien liên quan đến ttăng trưởng, các cá thể nhóm cá được ăn bổ sung B. natto cũng tăng kên rõ rêt.

Kết luận

Các kết quả phân tích trên của các nhà khoa học Đài Loan cho thấy loài vi khuẩn Bacillus natto này rất có tiềm năng làm probiotics trong việc cải thiện hiệu quả tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá.

Theo Z.J. Li, Y.H. Chen, J.Z. Zhang, X. Zhu, J.S. Zhang, D.X. Chen, K.Z. Wang, Y. Hu và W.Y. Chu

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 05/12/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc