Quản lý vùng nuôi tôm: hướng đi mới đang được thí điểm và nhân rộng

Chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 30% GDP của tỉnh, thời gian qua, thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Có được thành tích đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác quản lý vùng nuôi luôn được quan tâm, chú trọng; tại các địa phương trong tỉnh luôn có cán bộ bám sát địa bàn quản lý và nắm tình hình sản xuất, quản lý dịch bệnh, khắc phục kịp thời, bước đầu đã hạn chế được thiệt hại trong sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua, Cà Mau vẫn chưa có nhiều vùng nuôi tôm an toàn như mong đợi.

nuôi tôm Cái Đôi Vàm - Cà Mau
Thị trấn Cái Đôi Vàm được chọn triển khai “Dự án Hỗ trợ và xây dựng thương hiệu vùng nuôi tôm bền vững”.

NHIỀU BẤT CẬP, KHÓ KHĂN

Nhìn nhận lại năm qua cho thấy, ngành kinh tế thủy sản rất được quan tâm, được sự chỉ đạo sâu sát, sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của toàn ngành Nông nghiệp; sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương và toàn thể bà con nông dân, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2013. Nhiều dự án, đề án, mô hình sản xuất mới được triển khai có hiệu quả; cơ sở hạ tầng nông thôn đang từng bước được cải thiện; việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm; công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực được tăng cường.

Tuy nhiên, nghề nuôi tôm tỉnh Cà Mau năm qua cũng gặp không ít khó khăn: Giá cả vật tư, con giống… không ổn định, dịch bệnh trên tôm luôn tiềm ẩn nguy cơ cao; môi trường nước trên các sông rạch có dấu hiệu ô nhiễm, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa trái mùa; triều cường dâng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất.

Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Chi cục Nuôi trồng thủy sản đã phân công cán bộ quản lý địa bàn tích cực trong công tác chỉ đạo sản xuất; hướng dẫn người dân đầu tư khoa học, kỹ thuật vào sản xuất… Từ đó đã đạt được những kết quả nhất định: Trong 266.735ha nuôi tôm có 7.672ha nuôi tôm công nghiệp (NTCN), gần 44.000ha nuôi tôm quảng canh cải tiến (NTQCCT), tôm-lúa 43.000ha, tôm-rừng 17.700ha, diện tích còn lại là nuôi quảng canh truyền thống. Năng suất bình quân năm 2013 là 500kg/ha, tăng 24kg so với năm 2012.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhìn nhận, thời gian qua việc phát triển diện tích NTCN trên địa bàn tỉnh rất nhanh, từ đó kéo theo nhiều bất cập: Người dân chưa thật sự có kiến thức trong lĩnh vực này; cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống điện 3 pha còn thiếu và yếu; công tác quản lý môi trường, dịch bệnh còn lỏng lẻo; hầu hết các vùng nuôi chưa có chứng nhận. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã phát triển mới một cách ồ ạt với con số 1.600ha NTCN tại một số vùng nuôi ở các huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Cái Nước…

Cái khó hiện nay là công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch còn chậm, chưa sát với thực tế, chỉ dựa vào số liệu cung cấp, khảo sát chưa đảm bảo các yếu tố quy trình quy hoạch. Mặt khác, cơ sở hạ tầng phục vụ NTCN còn yếu kém, nhất là hệ thống thủy lợi, hệ thống điện 3 pha chưa đáp ứng nhu cầu NTCN. Việc tổ chức sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ và manh mún; phương thức sản xuất còn mang tính tự phát, hầu hết theo tập quán và kinh nghiệm dân gian, việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế. Quan trọng hơn hết là nhu cầu vốn của người dân rất lớn, nhưng hầu hết bà con nông dân đang gặp khó khăn, không đủ khả năng đầu tư. Các chính sách hỗ trợ cho người dân nhằm khắc phục vùng sản xuất bị thiên tai, dịch bệnh vẫn còn nhiều vướng mắc. Thị trường thủy sản thì bấp bênh, những rào cản về kỹ thuật đã trực tiếp ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản.

nuôi tôm hú Tân - Cà Mau
Hiện nay, toàn huyện Phú Tân đã thành lập và củng cố được 159 tổ hợp tác với 2.376 tổ viên. Các tổ hợp tác này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm công nghiệp.

GỠ "NÚT THẮT" CHO NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Công ty TNHH Mekong Tomland triển khai “Dự án Hỗ trợ và xây dựng thương hiệu vùng nuôi tôm bền vững” thí điểm tại thị trấn Cái Đôi Vàm của huyện Phú Tân. Mục tiêu chính của Dự án là xây dựng được mô hình đồng quản lý có tính thực tiễn cao, hỗ trợ tích cực cộng đồng người nuôi tôm ở địa phương và cơ quan chức năng tổ chức sản xuất hiệu quả, quản lý tốt hơn các vấn đề về môi trường và dịch bệnh.

Trước đây, có thể nói rằng Phú Tân chưa phải là địa phương trọng điểm nuôi tôm của tỉnh, nhưng trong năm qua Phú Tân “nổi” lên như một “hiện tượng” ở lĩnh vực kinh tế này, đặc biệt là hình thức NTCN, phát triển cả về số lượng lẫn năng suất, chất lượng.

Theo đó, địa bàn được tổ chức thí điểm lần này là khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm, nơi có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh từ 1.000ha năm 2013 đến nay con số này lên đến 2.000ha, trong khi trình độ kỹ thuật và hạ tầng hỗ trợ còn rất nhiều hạn chế. Toàn bộ kinh phí để thực hiện Dự án này là 1,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 12 tháng (từ tháng 3-2014 đến 2-2015).

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Tân, hiện nay toàn huyện đã thành lập và củng cố được 159 tổ hợp tác với 2.376 tổ viên, các tổ hợp tác này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực NTQCCT, NTCN. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách xã, thị trấn và ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật cho các tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Cũng thông qua dự án mang tính xã hội hóa cao này, một loạt các hoạt động đánh giá sức tải sinh thái của vùng, tiếp cận các tiêu chuẩn về chất lượng của sản phẩm xuất khẩu, hướng tới quy trình nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vùng nuôi và cảnh báo dịch bệnh, hỗ trợ đào tạo cán bộ địa phương, cập nhật thông tin mới về khoa học công nghệ cho người nuôi tôm, tổ chức hội thảo gắn kết các khâu trong chuỗi cung ứng sản phẩm, đã được triển khai từ tháng 3-2014 với sự hỗ trợ về tài chính. Về phía Công ty TNHH Mekong Tomland sẽ hỗ trợ cán bộ tư vấn, phần mềm quản lý vùng nuôi, cảnh báo dịch bệnh, cung cấp thông tin cho người nuôi…

Nhiều mục tiêu cụ thể đã được các bên có liên quan đặt ra: Hỗ trợ thành lập được Hội Người nuôi tôm khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm, do UBND thị trấn chủ trì để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận công nghệ mới và hợp tác để quản lý vùng nuôi hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vùng nuôi, tư vấn kịp thời cho người nuôi về kỹ  thuật; tổ chức các hoạt động tư vấn cho Hội Người nuôi tôm khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm; tổ chức hội thảo ở địa phương và khu vực nhằm liên kết các thành phần liên quan trong chuỗi cung ứng sản phẩm, cải thiện tính bền vững và hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm. Đồng thời, song song với các hoạt động đó sẽ tổ chức đánh giá sơ bộ hiệu quả của mô hình, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện dự án.

Với những hoạch định trên, mong rằng những nút thắt đã qua của ngành kinh tế thủy sản tỉnh sẽ được tháo gỡ và dòng chảy của việc phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh sẽ được thông suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo Đất Mũi
Đăng ngày 10/05/2014
LÂM GIA KHANG
Nuôi trồng

Tiêu hủy trên 2 triệu con tôm giống không qua kiểm dịch

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát về Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt và tiêu hủy hơn 2 triệu con tôm giống không qua kiểm dịch.

tiêu hủy tôm giống
• 14:37 18/11/2022

Chấn chỉnh việc buôn bán, sử dụng kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 9/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản.

Cần quản lý chặt chẽ chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Tép Bạc
• 10:41 10/11/2022

Đừng nuôi tôm như... đánh số đề!

Giống tôm kháng bệnh có thể chậm lớn hơn, song sẽ khắc phục được bất lợi của thời tiết, dịch bệnh tại vùng nuôi tôm khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh phía Bắc.

Thu hoạch tôm. Ảnh: icdn.dantri.com.vn
• 09:41 03/11/2022

Bình Định: Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

TTKN Bình Định phối hợp với Truyền hình Bình Định tổ chức tọa đàm tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

tọa đàm
• 11:58 02/11/2022

Thu nhập ổn định nhờ nuôi lươn không bùn

Anh Nguyễn Hữu Quân thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là tấm gương điển hình cho lớp thanh niên trẻ vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Với tuổi đời chưa đến 40 nhưng anh đã sở hữu trang trại rộng hơn 2 ha, trong đó thu nhập nhờ nuôi lươn lên đến cả tỷ đồng/năm.

Nuôi lươn
• 10:46 03/10/2023

Giải thích các khái niệm cơ bản trong nuôi tôm

Với việc nuôi tôm chủ yếu là từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm nuôi hay được bạn bè nuôi tôm chia sẻ thì có thể có những khái niệm đã được bà con nông dân truyền miệng nhau sử dụng nhưng có thể đã hiểu sai hoặc chưa hiểu rõ về nó.

Tôm giống
• 11:33 29/09/2023

Vai trò của PCR trong kiểm tra an toàn sinh học thức ăn thủy sản

Hiện nay, tồn tại nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến việc sử dụng PCR làm tiêu chuẩn vàng để phát hiện mầm bệnh khi áp dụng vào tình trạng an toàn sinh học của thức ăn thủy sản có công thức.

Thức ăn tôm
• 10:10 27/09/2023

Xu hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản

Ngoài việc tập trung nguồn lực với các đối tượng nuôi chủ lực thì hiện nay ngành nuôi trồng thủy sản cũng phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi nhằm khai thác tốt diện tích mặt nước, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, phù hợp với điều kiện địa phương.

Tôm thẻ
• 10:00 25/09/2023

Tép Bạc chính thức trở thành hội viên của VASEP

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tép Bạc đã vinh dự trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Tép Bạc trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tép Bạc
• 04:30 04/10/2023

Tìm hiểu về sự sinh sản của cua hoàng đế vàng

Cua hoàng đế vàng là loài thủy sản quan trọng ở vùng biển Alaska, giống như tất cả các loài litodid, con cái cua hoàng đế vàng phải lột xác trước khi giao phối, con cái có thể mang đến 27.000 quả trứng. Cua hoàng đế vàng có sức sinh sản thấp hơn cua đỏ và cua xanh cùng kích cỡ.

Cua hoàng đế
• 04:30 04/10/2023

Thu nhập ổn định nhờ nuôi lươn không bùn

Anh Nguyễn Hữu Quân thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là tấm gương điển hình cho lớp thanh niên trẻ vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Với tuổi đời chưa đến 40 nhưng anh đã sở hữu trang trại rộng hơn 2 ha, trong đó thu nhập nhờ nuôi lươn lên đến cả tỷ đồng/năm.

Nuôi lươn
• 04:30 04/10/2023

Chuyển đổi số nghề cá theo hướng bền vững còn nhiều hạn chế

Chuyển đổi số nghề cá theo hướng bền vững, thật sự rất cần thiết tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa tận dụng hết những lợi ích này do tồn tại nhiều khoảng trống.

Giăng lưới cá
• 04:30 04/10/2023

Thịt cá koi ăn được không? Nên ăn hay không?

Câu hỏi về việc có nên ăn thịt cá Koi hay không và cá Koi có ăn được không đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ đề này đã gây ra nhiều tranh cãi và để trả lời một cách chính xác không phải là điều dễ dàng. Vậy thực hư ra sao?

Cá koi
• 04:30 04/10/2023