Streptomyces spp - probiotic tuyệt vời cho tôm

Streptomyces spp - probiotic tuyệt vời cho tôm
Khuẩn lạc Streptomyces spp trên môi trường GauseI. Ảnh: internet

Mới đây, các nhà khoa học người Cuba đã phát hiện dòng Streptomyces spp. RL8 và N7 có thể được ứng dụng làm probiotic tuyệt vời để cải thiện tình trạng sinh lý và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm trên tôm nuôi.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các thức ăn bổ sung Streptomyces có thể bảo vệ cá và tôm không bị nhiễm các mầm bệnh cũng như gia tăng sự phát triển của các sinh vật dưới nước.  

Nghiên cứu này của các nhà khoa học người Cuba nhằm đánh giá ảnh hưởng của các dòng Streptomyces RL8 và N7 đối với sự phát triển, tỷ lệ sống và cấu trúc mô gan tụy của tôm chân trắng Litopenaeus vannamei.

Streptomyces spp. RL8, streptococus trong nuôi trồng thủy sản, probiotic từ streptomycis, bệnh tôm

Vị trí phân loại của các chủng Streptomyces

Thí nghiệm

Ấu trùng tôm 0.02 ± 0.01 g được cho ăn với chế độ ăn bổ sung Streptomyces spp. RL8 và N7 ở 108 CFU/g thức ăn trong 30 ngày, tiếp theo chúng sẽ được gây nhiễm thực nghiệm với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus để đánh giá khả năng kháng bệnh của tôm. Độc tính của vi khuẩn cũng được đánh giá bằng cách ghi nhận tỷ lệ tử vong liên quan đến việc sử dụng 1-100 g/l khối lượng tế bào và 108-1010 CFU/g thức ăn của những dòng này ở Artemia salina và tôm thẻ chân trắng L. vannamei.

Kết quả

Nhóm tôm bổ sung thức ăn có chứa dòng Streptomyces sp. RL8 có tốc độ tăng trọng tốt hơn đáng kể (0,62 ± 0,18 g)  so với các nhóm tôm còn lại và tỉ lệ sống sót (84,44 ± 5,7%) sau khi nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, trong khi đó nhóm tôm ăn dòng Streptomyces sp. N7 cho thấy tỷ lệ sống sót cao hơn đáng kể (57,77 ± 6,8%) so với nhóm đối chứng (0,55 ± 0,20 g và 11,11 ± 9,0%). Gan tụy tụy của tôm được bổ sung Streptomyces cho thấy sự toàn vẹn mô học tốt hơn và hoại tử các ống thấp hơn đáng kể so với nhóm tôm đối chứng. Không tìm thấy độc tính liên quan đến các chủng Streptomyces này.

Streptomyces spp. RL8, streptococus trong nuôi trồng thủy sản, probiotic từ streptomycis, bệnh tôm

Kết luận

Từ các kết quả phân tích trên, các nhà khoa học Cuba cho thấy Streptomyces spp. RL8 và N7 có thể là những ứng đối tượng làm probiotic tuyệt vời để cải thiện tình trạng sinh lý và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm của tôm nuôi.

Báo cáo trên: Onlinelibrary

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 01/11/2017