Tầm quan trọng của di truyền đối với tốc độ tăng trưởng tối đa của tôm

Tầm quan trọng của di truyền đối với tốc độ tăng trưởng tối đa của tôm
Tất cả các sinh vật sống là kết quả tương tác của di truyền (gen) và môi trường sống của chúng.

Tốc độ tăng trưởng tôm được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ao nuôi tôm trong điều kiện sản xuất bình thường. Mặc dù tầm quan trọng của nó, ít người sản xuất tôm thực sự biết tiềm năng tăng trưởng tối đa của tôm mà họ nuôi.

Khi tôm phát triển nhanh hơn, chúng được nuôi trong ao trong thời gian ngắn hơn, làm giảm đáng kể yếu tố nguy cơ và có cơ hội để nuôi tôm với quy mô lớn hơn hoặc tăng số lần luân canh/năm nhiều hơn. Thời gian nuôi trong ao rút ngắn có thể dẫn đến tỷ lệ sống sót cao hơn và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp hơn,đồng thời tổng chi phí vận hành cũng sẽ giảm, góp phần mang lại kết quả tốt hơn và lợi nhuận cao hơn đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng tôm

Để quản lý được tốc độ tăng trưởng của tôm một cách hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên cần hiểu là nuôi tôm như thế nào, và một ví dụ giả thuyết được trình bày ở hình 1. Có ba giai đoạn có thể được xác định trong đường cong tăng trưởng của tôm.

Thứ nhất, từ khoảng 1, hoặc PL1 đến 3-4 gram, các động vật phát triển theo cấp số nhân, trong đó tăng trọng lượng gia tăng với tốc độ rất cao.

Trong giai đoạn thứ hai, từ khoảng 3 - 4 gram đến khoảng 25 gam, tốc độ tăng trưởng của tôm là tuyến tính, trong đó tốc độ tăng trọng là hằng số trên một đơn vị thời gian.

Và trong giai đoạn thứ ba, ở khoảng 25 gam hoặc khi các con vật bắt đầu đạt đến sự trưởng thành về giới tính, con cái vẫn tiếp tục phát triển nhưng tỷ lệ tăng trưởng của con đực giảm.

di truyền tôm, chất lượng tôm giống, tăng trưởng tôm, nuôi tôm, tốc độ tăng trưởng tôm,

Hình 1: Đường cong tăng trưởng giả định cho tôm nuôi

Tất cả các sinh vật sống là kết quả tương tác của di truyền (gen) và môi trường sống của chúng. Để xác định tốc độ tăng trưởng tối đa của tôm được xác định bởi di truyền của chúng, chúng ta phải cung cấp cho chúng cơ hội để phát triển trong những điều kiện tối ưu, đó là một môi trường mà các điều kiện không hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào.

Hình 2 trình bày dữ liệu nơi một dòng tôm cụ thể được nuôi thả ở mật độ rất thấp và được cho ăn thức ăn có chất lượng rất cao trong một môi trường nước rất thuận lợi. Số lượng mẫu được thu xấp xỉ bảy ngày một lần. Các dữ liệu được phân tích bằng phân tích hồi quy và tốc độ tăng trưởng trung bình được tính là 2,59 gram mỗi tuần, đây là ước tính rất tốt về tốc độ tăng trưởng tối đa của những động vật đặc biệt này, được xác định bởi di truyền của chúng.

di truyền tôm, chất lượng tôm giống, tăng trưởng tôm, nuôi tôm, tốc độ tăng trưởng tôm,

Hình 2. Tốc độ tăng trưởng của tôm tăng trưởng rất nhanh trong điều kiện tối ưu.

Cơ hội cho động vật phát triển nhanh hơn

Hình minh hoạ về cơ hội từ các loài động vật đang phát triển nhanh được trình bày trong Hình 3. Nếu tăng trưởng bình thường theo các điều kiện trang trại là 1gram/tuần, như được thể hiện bằng đường dưới cùng và tốc độ tăng trưởng tối đa từ di truyền của động vật là 2,5 gram/tuần được thể hiện bằng đường trên cùng thì cơ hội được thể hiện bằng khu vực màu vàng.

Trong phạm vi này chúng ta có thể kết luận rằng một hoặc nhiều yếu tố môi trường đang bị hạn chế. Nó có thể là một hoặc nhiều yếu tố, bao gồm dinh dưỡng, kỹ thuật cho ăn, bất kỳ thông số chất lượng nước nào (nhiệt độ, oxy hòa tan, các chất khác...), bệnh tật và các yếu tố khác. Nghiên cứu những yếu tố hạn chế này là gì và cách quản lý đúng cách hiệu quả hơn là chìa khóa để cải thiện sản xuất, năng suất và lợi nhuận.

di truyền tôm, chất lượng tôm giống, tăng trưởng tôm, nuôi tôm, tốc độ tăng trưởng tôm,

Hình 3: minh hoạ về cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho việc phát triển tôm nhanh hơn.

Quan điểm

Trong 15 năm trở lại đây, ngành nuôi tôm toàn cầu đã di chuyển hầu như chỉ phụ thuộc vào hậu bị tôm giống, sau nhiều năm phụ thuộc vào và sử dụng các con giống đánh bắt tự nhiên. Một số nhà sản xuất giống đã phát triển các chương trình có chọn lọc hoặc dựa vào các giống bố mẹ có chọn lọc từ các công ty khác.

Kết quả là, tăng trưởng đáng kể tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi và đã có báo cáo về trường hợp đã phát triển 7-10 gram mỗi tuần. Khi nói đến di truyền học và nuôi tôm, điểm mấu chốt là hiểu được tiềm năng di truyền của động vật cho tốc độ tăng trưởng tối đa như thế nào.

Thomas R. Zeigler, Ph.D đăng trên www.advocate.gaalliance.org

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 21/11/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)