Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tàu cá
Tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Trước đó, tại Công văn số 1355/BNN-TCTS ngày 24/2/2020, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền các cấp, sở, ban, ngành và lực lượng chức năng quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC)...

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 9723/BNN-TCTS ngày 27/12/2019 của Bộ NN&PTNT về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của EC; tổ chức đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu đánh bắt hải sản và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Rà soát, tổng hợp số lượng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên còn đang hoạt động đã được đăng ký tại địa phương và cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia về thủy sản VNFishbase trước ngày 29/2/2020 để phục vụ đoàn thanh tra, kiểm tra của EC dự kiến làm việc trong tháng 5 năm 2020.

Xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Sở, ban ngành và lực lượng chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần,trách nhiệm trong việc chống khai thác IUU; gây ảnh hưởng đến quá trình tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

N. P Báo Thanh Tra
Đăng ngày: 27/02/2020
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios