Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản

phổ biến thông tư thủy sản
Phổ biến Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn và thuốc thú y thủy sản.

Ngày 03/02/2014, Tổng cục Thủy sản đã ban hành công văn số 410/TCTS-NTTS về việc Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản. Theo đó, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/tp trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng thuộc Sở, phối hợp các địa phương triển khai một số nội dung như sau:

1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT; công bố công khai kết quả kiểm tra đánh giá phân loại theo quy định.

2. Thực hiện kiểm tra chất lượng giống thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

3. Bố trí kinh phí cho các hoạt động quản lý kiểm tra chất lượng giống thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

4. Chủ động kiến nghị, đề xuất các biện pháp quản lý, sửa đổi các điểm bất cập trong văn bản quản lý nuôi trồng thủy sản (nếu có)

5. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo trực tiếp về Tổng cục Thủy sản theo từng quý để tổng hợp báo cáo Bộ.

Tải Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Trần Thiện
SNN&PTNN Bạc Liêu
Đăng ngày: 17/03/2014

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc