Tăng mùi vị thức ăn từ chất thải côn trùng

ruồi lính đen
Ấu trùng ruồi lính đen và phụ phẩm.

Bổ sung thêm chất thải từ ấu trùng ruồi lính đen vào khẩu phần thức ăn tạo ra mùi vị hấp dẫn kích thích cá thèm ăn.

Từ lâu, côn trùng (ấu trùng ruồi lính đen, sâu gạo, …) được xem như một nguồn protein tiềm năng có thể thay thế cho bột cá. Ngoài ra theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học ở đơn vị nghiên cứu sức khỏe động vật thủy sản của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture) chỉ ra rằng việc bổ sung thêm chất thải từ ấu trùng ruồi lính đen vào khẩu phần ăn của cá Nheo Mỹ bên cạnh các tác động tích cực đến sự sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, cấu tạo cơ thể còn tạo ra mùi vị hấp dẫn cho thức ăn.

Chất thải từ côn trùng được gọi là Frass – một phụ phẩm của nền công nghiệp nuôi các loại côn trùng. Ở nghiên cứu này, Frass bao gồm chất thải ấu trùng, vỏ ấu trùng cùng thức ăn thừa được thu lấy từ ấu trùng ruồi lính đen được cho ăn bằng ngũ cốc khô chưng cất với các chất hòa tan khác. Frass chứa hàm lượng protein và béo lần lượt là 216 và 60 g/kg.

Thí nghiệm được tiến hành trong 10 tuần, ở năm nghiệm thức là 0, 50, 100, 200 và 300 g Frass trên một kilogram thức ăn. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Cá Nheo Mỹ (kích thước 5.24  0.04g) được nuôi trong các bể chứa riêng biệt, mỗi ngày cho ăn 2 lần.

Nghiên cứu cho thấy Frass giúp tăng tỉ lệ tăng trưởng, các nghiệm thức có thêm Frass từ 100 – 300 g/kg thức ăn đều cho kết quả trọng lượng cá tăng đáng kể khi kết thúc thí nghiệm.

Họ cũng cho biết mùi vị của thức ăn cũng ngon hơn khi càng tăng hàm lượng Fass trong thức ăn.

Như vậy, khẩu phần thức ăn không chứa và có chứa 300 g/kg Fass biểu thị khả năng hấp thu thức ăn ít nhất và nhiều nhất ở cá Nheo Mỹ.

Có một điểm ít tích cực hơn, họ ghi nhận rằng hiêu quả sử dụng thức ăn và protein khi thức ăn có chứa từ 200 g/kg Frass trở lên thì thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức không có Frass).

Tuy nhiên, tỉ lệ sống, cấu tạo toàn bộ cơ thể và hàm lượng khoáng thì không bị ảnh hưởng bởi các mức độ hàm lượng Frass có trong thức ăn.

Các nhà khoa học kết luận rằng: “Nhìn chung, Frass từ ấu trùng ruồi lính đen có tiềm năng như là một nguồn protein hoặc là một thành phần giúp tăng mùi vị cho khẩu phần thức ăn của cá Nheo Mỹ”.

Theo Rob Fletcher

Triệu
Đăng ngày: 03/02/2020
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios