Thông báo quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản

Thông báo quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản
Xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nước

Thông báo quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản ở Trà Vinh các tỉnh Nam Trung Bộ: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

2. Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi thủy sản Trà Vinh


TH
Sở NNPTNT
Đăng ngày: 06/06/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc