Tiêu chuẩn Nguồn cung có trách nhiệm của Tổ chức Dầu cá, Bột cá thế giới (IFFO RS)

Tiêu chuẩn Nguồn cung có trách nhiệm của Tổ chức Dầu cá, Bột cá thế giới (IFFO RS)
Tiêu chuẩn Nguồn cung có trách nhiệm của Tổ chức Dầu cá, Bột cá thế giới (IFFO RS)

Cho đến thời điểm hiện tại, tiêu chuẩn về Nguồn cung có trách nhiệm của tổ chức Dầu cá, Bột cá (IFFO RS) đã được cấp cho 118 nhà máy chế biến thuộc 16 quốc gia trên toàn cầu. Hiện nay, Morocco là quốc gia gần nhất được cấp chứng nhận này.

Đến cuối năm 2016, khoảng 45% sản lượng dầu cá, bột cá thế giới được chứng nhận, nguồn sản phẩm này có thể được chế biến từ cá nguyên con, sản phẩm phụ (đầu, ruột, xương) của sản phẩm chế biến cho con người sử dụng. Chứng nhận IFFO RS được các tiêu chuẩn nuôi trồng thuỷ sản quan trọng công nhận như: chứng nhận Thực hành Nuôi trồng thuỷ sản tốt nhất (BAP) do Tổ chức Liên minh Nuôi trồng thuỷ sản toàn cầu (GAA) ban hành và Hội đồng Nuôi trồng thuỷ sản (ASC) chấp nhận.

Người ta tin rằng nguyên liệu được chứng nhận bởi IFFO RS sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, việc phát triển phiên bản 2.0 của chứng nhận IFFO RS sẽ giúp cho vịệc chứng nhận tăng thêm các nguồn nguyên liệu chế biến dầu cá, bột cá trên thế giới.

Ban điều hành IFFO RS đã quyết định sẽ thực hiện tất cả cá mã ISEAL đưa vào trong chương trình chứng nhận IFFO RS, đã quyết định tạm dừng việc đưa ra quy trình áp dụng thành viên bởi vì  áp dụng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào đầu ra của việc rà soát chiến lược.

Xây dựng phiên bản IFFO RS 2.0 được thực hiện với 2 phần chính; (1) rà soát các tiêu chuẩn của nghề cá  và (2) đưa ra phương pháp đánh giá mới (không bao gồm nghề cá đa loài) đã được tham vấn mở rộng 30 ngày trong tháng 8 năm 2016.

Các tiêu chí đánh giá trong nhà máy đang được xây dựng và phiên bản dự thảo đầy đủ (không bao gồm các tiêu chí cho nghề lưới kéo đa loài) được tham vấn cộng đồng rộng rãi 60 ngày - từ tháng 1 năm 2017.  Dự kiến, phiên bản mới này sẽ được bắt đầu áp dụng vào tháng 6/7 năm 2017, và thực hiện khoảng 12 tháng đối với tiêu chuẩn hiện hành cho những người đang có chứng nhận. Với phần nội dung về đánh giá nghề lưới kéo đa loài sẽ được đưa vào phiên bản tiêu chuẩn mới vào cuối năm 2017.

Tiêu chuẩn cung cấp có trách nhiệm toàn cầu (IFFO RS) là chương trình chứng nhận doanh nghiệp- đến- doanh nghiệp nhằm cho phép các nhà máy tuân thủ có thể chứng minh  rằng họ được cung cấp có trách nhiệm nguyên liệu từ các nghề cá được quản lý tốt và chuyển đổi có trách nhiệm sang dạng sản phẩm thuần khiết và an toàn. Để có chứng nhận đối với bột cá, dầu cá, các nhà máy chế biến phải chứng minh việc mua nguyên liệu từ các nghề cá được quản lý tốt, an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi cơ quan chứng nhận độc lập, và chỉ trong hơn 2 năm, IFFO RS đã được áp dụng thành công cho hơn 110 nhà máy trong 9 quốc gia. Những nghề cá lớn nhất như: cá cơm Pê ru, cá Pollock ở Alaska, cá Sprat ở Đan Mạch và Nauy, cá Boarfis ở vương quốc Anh và đảo Faroe, Vịnh Menhaden ở Hoa Kỳ và nhiều nghề cá khác đã được chấp nhận cho việc cung cấp cho các chuỗi sản xuất thực phẩm bao gồm cá nguyên con và sản phẩm phụ để sản xuất dầu cá, bột cá có tính tuân thủ.

Văn Thọ
Tổng Cục Thủy Sản. Theo FIS
Đăng ngày: 26/04/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc