Tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác quản lý nuôi tôm nước lợ các tháng còn lại năm 2013

thu hoach tom bac lieu
Thu hoạch tôm thâm canh - bán thâm canh

Nhằm mục đích quản lý chặt chẽ tình hình nuôi tôm nước lợ những tháng còn lại của năm 2013 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đảm bảo thực hiện có kết quả chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 về phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/8/2013 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 770/SNN-CCN về việc chỉ đạo nuôi tôm nước lợ các tháng còn lại năm 2013. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với nuôi tôm thẻ chân trắng

- Tập trung nuôi tôm thẻ chân trắng tại các địa bàn nằm ở vùng Nam Quốc lộ 1A chấp hành theo quy hoạch đã được phê duyệt. Khuyến khích nuôi theo hình thức thâm canh - bán thâm canh, tuân thủ quy trình kỹ thuật ngành chuyên môn.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố kết hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và cán bộ cơ sở nuôi trồng thủy sản khẩn trương thống kê, theo dõi và giám sát tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại địa phương, có báo cáo cụ thể về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những người, tổ chức trực tiếp nuôi tôm trên địa bàn về ưu, nhược điểm, các qui định quản lý của nhà nước trong nuôi đối tượng này để nâng cao ý thức và lựa chọn mô hình nuôi, đối tượng nuôi phù hợp với chỉ đạo của ngành Nông nghiệp và của địa phương. Trước mắt không tuyên truyền, phổ biến các hình thức nuôi thẻ chân trắng trên toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản vùng Bắc Quốc lộ 1A.

2. Đối với nuôi tôm nước lợ các tháng cuối năm 2013

- Theo lịch nuôi trồng thủy sản năm 2013, thời gian thả giống tôm thẻ trắng thâm canh - bán thâm canh đến 30/9/2013. Do đó khuyến cáo cá nhân, tổ chức nếu có ý định nuôi tôm thẻ chân trắng cần tuân thủ các khuyến cáo sau:

+ Chọn thả tôm giống có nguồn gốc rõ ràng tại các cơ sở có uy tín, khuyến cáo thả với mật độ từ 50 - 80 con/m2.

+ Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của từng vùng, người dân nên chọn thời điểm thả giống hợp lý, tránh những ngày mưa tập trung, nhiệt độ quá thấp.

+ Cần ương tôm PL15 trong thời gian 3 - 4 tuần trong diện tích nhỏ, có mái che, kiểm soát môi trường tốt trước khi thả nuôi ở ao nuôi thương phẩm.

+ Tăng cường quạt nước, các trang thiết bị cần thiết đảm bảo ổn định các điều kiện môi trường cho tôm nuôi phát triển. Chuẩn bị sẳn thuốc thủy sản, hóa chất để xử lý kịp thời khi ao tôm gặp sự cố.

- Đối với diện tích đang có tôm UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố tăng cường phối hợp với địa phương, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tích cực chăm sóc ao nuôi; Theo dõi thường xuyên các yếu tố môi trường, duy trì ở mức thích hợp: Độ mặn 15 - 20 ‰, pH 7,5 - 8,2, độ kiềm 120 - 160 mg/l.

- Khuyến khích các hộ, cơ sở nuôi tôm có khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết mới tiếp tục thả nuôi. Người dân cần xây dựng kế hoạch ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp; Bảo vệ diện tích và sản lượng nuôi thủy sản trước, trong, sau mưa bão kéo dài.     

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và đơn vị có liên quan phối hợp với địa phương tuyên truyền cho các cơ sở nuôi tôm cần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi (theo Thông tư 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tuyên truyền các hộ nuôi tôm thực hiện khai báo trong nuôi tôm trong năm 2013 (theo Quyết định 369/QĐ-SNN ngày 24/8/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

L-T SNN & PTNN Bạc Liêu
Đăng ngày: 10/09/2013