Tình hình nuôi cá tra của thành phố Cần Thơ

Tình hình nuôi cá tra của thành phố Cần Thơ
Tình hình nuôi cá tra của thành phố Cần Thơ

Giá cá tra tăng liên tục từ 21.500–22.500 đồng/kg (tháng 01-02/2017) lên 24.000–25.000 đồng/kg (tháng 3/2017) và 26.500–27.000 đồng/kg (tháng 4/2017).

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã xuống giống với diện tích 2.202 ha, bằng 83,09% so với cùng kỳ (2.650 ha), đạt 20,97% so với kế hoạch năm (10.500 ha). Trong đó, diện tích nuôi cá tra là 420 ha bằng 84,34% so với cùng kỳ, đạt 54,4% so với kế hoạch năm với năng suất 291 tấn/ha.

Hiện nay, đến đầu tháng 5 năm 2017 giá bán cá tra nguyên liệu dao động 26.500–26.800 đồng/kg (kích cỡ 700–800 g/con) tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ, giá thành bình quân 20.500 – 21.500 đồng/kg, với giá này người nuôi có lãi từ 5.300-6.000 đồng/kg.

Ngoài ra, vấn đề liên kết hoặc gia công sản xuất của các hộ nuôi cá tra thâm canh trên địa bàn thành phố Cần Thơ chiếm 75,4% số hộ liên kết sản xuất cho doanh nghiệp nên từ năm 2016, các hộ nuôi liên kết vẫn đảm bảo được lợi nhuận và ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, việc nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của thành phố Cần Thơ được các hộ nuôi quan tâm, đến nay đã có 200,76 ha, bao gồm: 190,76 ha VietGAP và 10 ha BAP+ASC+GlobalGAP. Các cơ sở còn lại đang phấn đấu áp dụng các biện pháp nuôi theo tiêu chuẩn để đảm bảo sản phẩm ATTP.

Do giá cá tra nguyên liệu tăng nên tình hình sản xuất giống cũng biến động theo được thể hiện qua 5 tháng đầu năm 2017, diện tích thả ương cá tra giống là 312 ha, bằng 83% so với cùng kỳ, sản lượng giống thu hoạch đạt 203 tấn, bằng 29,68% so với cùng kỳ. Do điều kiện thời tiết biến động nên năng suất và sản lượng giống thấp hơn cùng kỳ năm 2016, năng suất trung bình 1,4 tấn/ha. Giá cá tra biến động lớn tăng từ 30.000–36.000 đồng/kg (tháng 01/2017), 34.000–40.000 đồng/kg (tháng 02/2017), 51.000–70.000 đồng/kg (tháng 3-4/2017) và giảm đột ngột xuống còn 28.000–35.000 đồng/kg ở đầu tháng 5/2017. Cần có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi sản xuất để ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả cho người nuôi, giảm thiểu tình trạng giá cả biến động thất thường.

Báo Cần Thơ
Đăng ngày: 10/05/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc