Tình hình tôm nuôi Cầu Ngang - Trà Vinh năm 2018

Tình hình tôm nuôi Cầu Ngang - Trà Vinh năm 2018
Giá trị sản xuất thủy sản năm 2018 Cầu Ngang đạt hơn 3.564 tỷ đồng

Năm 2018, diện tích, số lượng con giống, sản lượng tôm nuôi huyện Cầu Ngang thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng tôm nuôi đạt hơn 24.730 tấn, đạt hơn 111% kế hoạch, tăng gần 3000 tấn so với năm 2017, cao nhất từ trước đến nay. Trong này sản lượng tôm thẻ chân trắng trên 17.222 tấn, tôm sú sản lượng đạt hơn 6.310 tấn.

Tỷ lệ hộ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có lãi hơn 60%. Tại hội nghị, các ngành, địa phương thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế vụ nuôi 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả vụ nuôi 2019. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Năm 2018, nuôi thủy sản, nhất là nuôi tôm đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên bên cạnh sản lượng tăng thì hộ nuôi tỷ lệ hòa vốn và thua lỗ còn hơn 30% đây là vấn đề cần quan tâm.

Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang Nguyễn Văn Hưng cho biết, năm 2018 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 6.030 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch. Đây là năm Cầu Ngang có giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thủy sản hơn 3.564 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Nông nghiệp 2.423,8 tỷ đồng, đạt gần 110% kế hoạch; lâm nghiệp 40 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch. Năm 2019, Cầu Ngang phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 10% so năm 2018. Trong đó, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 63.690 tấn; riêng nuôi trồng thủy sản đạt 28.570 tấn, gồm 19.700 tấn tôm thẻ và 5.900 tấn tôm sú.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng nuôi tôm vụ nuôi 2019, các ngành, địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch vùng nuôi, quản lý tốt con giống, thuốc thú y thủy sản. Tăng cường liên kết đầu vào, đầu ra, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ cho người nuôi thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân theo hướng nuôi tôm công nghiệp mới gắn với bảo vệ tốt môi trường. Cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp thường xuyên nắm tình hình thời tiết, dự đoán, dự báo tình hình dịch bệnh để bố trí lịch thời vụ phù hợp. Ngành nông nghiệp huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất giống, thức ăn, thuốc thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời sai phạm về lĩnh vực nuôi thủy sản. Tăng cường công tác quan trắc môi trường phấn đấu năm 2019 đạt sản lượng tôm nuôi 28.320 tấn theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Dịp này, UBND huyện Cầu Ngang tặng  giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong phong trào tái cơ cấu nông nghiệp năm 2018.

Trà Vinh. GOV
Đăng ngày: 31/01/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc