TP Cẩm Phả: Hoàn thành di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản

TP Cẩm Phả: Hoàn thành di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản
Hộ nuôi kéo bè nuôi trồng thủy sản di dời vào khu vực quy hoạch.

Thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển, Cẩm Phả phấn đấu hoàn thành di dời các lồng bè trên biển nằm rải rác tại 9 khu vực trong năm 2018. Cẩm Phả đã di dời 180 hộ nuôi trồng vào khu vực quy hoạch.

Đối với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trên biển có hộ khẩu thường trú tại TP Cẩm Phả, thành phố yêu cầu các hộ đã được sắp xếp vị trí ô nuôi trong khu quy hoạch tiến hành hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thẩm định hồ sơ nuôi trồng thủy sản theo quy định. Các hộ hiện đang nuôi ngoài khu quy hoạch (đã được bố trí ô nuôi nhưng chưa thực hiện di dời sắp xếp vào vị trí cũng như các hộ chưa được bố trí ô nuôi trong quy hoạch) làm thủ tục xin giao mặt nước biển đã được phê duyệt; tiến hành giao mặt nước để nuôi trồng; di dời vào đúng vị trí ô nuôi trước ngày 20/9.

Các hộ dân có hộ khẩu thường trú ngoài thành phố và tỉnh, Cẩm Phả sẽ tạo điều kiện để các hộ đã được bố trí ô nuôi và đang nuôi tạm thời trong khu quy hoạch phải chủ động thu hoạch, di dời ra khỏi địa bàn trước ngày 31/12. Sau ngày 31, thành phố sẽ cưỡng chế di dời.

Đối với các hộ chưa được bố trí nuôi cũng như các hộ đã được bố trí ô nuôi trong quy hoạch nhưng chưa thực hiện di dời vào vị trí trong quy hoạch, thành phố yêu cầu các hộ chủ động quy hoạch, tháo dỡ, di dời bè mảng nuôi trồng thủy sản trước ngày 20/9.

Được biết, Cẩm Phả đã di dời 180 hộ nuôi trồng vào khu vực quy hoạch. Hiện toàn thành phố vẫn còn 176 hộ chưa bố trí, sắp xếp, di dời, trong đó 42 hộ đã di chuyển bè, mảng nhưng chưa tiến hành nuôi do đang đợi đến kỳ thu hoạch tại vị trí cũ; 62 hộ đã bốc thăm vị trí ô nuôi, nhận bàn giao mốc tại thực địa chưa thực hiện di dời; 72 hộ không có ô nuôi trong vùng quy hoạch. Thành phố đã cơ bản hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản là 345 ô, tăng 145 ô so với trước tại 5 vùng nuôi tập trung gồm: Khu Vũng Bầu, khu Hòn Tổng Mười, khu hòn Cặp Vọ, khu hòn Bọ Cắn, khu đảo Ông Cụ. Đồng thời, tiếp tục rà soát mở rộng tối đa phạm vi diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản.

Cao Quỳnh
Báo Quảng Ninh
Đăng ngày: 05/09/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc