Bảng giá từ Binhminh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 126.000 /kg 16-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 16-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 16-04-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 16-04-2022