Bảng giá từ Binhminh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 200.000 /kg 01-08-2023
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 01-08-2023
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 115.000 /kg 01-08-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 92.000 /kg 01-08-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 80.000 /kg 01-08-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 75.000 /kg 01-08-2023