...

Bình Định khai thác, sử dụng, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Ngày 6/6/2023, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 1989/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụ

Ngày 22/06/2023
...

Bình Định: TX. Hoài Nhơn phát huy hiệu quả mô hình Vạn chài

Tại Vạn Long Thành, UBMTTQVN phường Tam Quan Nam phối hợp với UBND phường tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Vạn Long Thành đánh

Ngày 20/06/2023
...

Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong ntts

Từ ngày 15-16.6, tại thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Khuyến nông Bình Định tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa h

Ngày 19/06/2023
...

Bình Định: Cho phép các bè nổi trong khu vực đồng quản lý hoạt động

Ngày 14.6, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 3920/UBND-VX về việc cho phép các bè nổi tại khu vực Bãi Dứa, xã Nhơn Lý

Ngày 16/06/2023
...

Bình Định: Chú trọng đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những giải pháp được UBND tỉnh Bình Định chú trọng thực hiện n

Ngày 09/06/2023
...

Trà Ổ, Tiếng gọi yêu thương

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên đến với đầm Trà Ổ. Đó là một ngày mát trời, đoàn công tác chúng tôi có mặt tại trụ sở th

Ngày 08/06/2023
...

Nông dân Vĩnh Long nuôi thành công loài "thủy quái" lại trúng lớn

Dựa vào lợi thế sẵn có và điều kiện thuận lợi của địa phương, một số nông dân sống cặp sông Tiền thuộc khu vực 4 xã cù l

Ngày 05/06/2023
...

Bình Định: Tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ vùng khơi đến ven bờ

Hiện nay, cường lực khai thác thủy sản ngày càng tăng, nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm mạnh, nhiều loài hải sản

Ngày 02/06/2023