Ảnh hưởng của nhiệt độ trong nuôi ghẹ xanh

Ghẹ xanh
Ghẹ xanh.

Nhiệt độ đảm bảo tốc độ tăng trưởng và thành thục sinh dục của ghẹ xanh trong điều kiện nuôi nhân tạo.

Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) là đối tượng thủy sản có giá kinh tế, thịt thơm ngon và được thị trường ưa chuộng. Ghẹ xanh có nhu cầu tiêu thụ lớn cả trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung cấp ghẹ xanh thương phẩm hiện nay chủ yếu là khai thác từ tự nhiên. Việc khai thác quá mức nguồn lợi ghẹ xanh ngoài tự nhiên là nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi và trữ lượng khai thác. Để phát triển sản xuất giống bền vững và tăng cường trữ lượng, kỹ thuật nuôi cần được đa dạng hóa. Mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và hệ thống nuôi cần được nghiên cứu mở rộng để dễ dàng trong việc quản lý môi trường nước, đồng thời nâng cao năng suất trong quá trình nuôi.

Nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp axit amin và làm biến đổi mô học ở một số cơ quan trên ghẹ xanh, ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình tăng trưởng và tỉ lệ sống của ghẹ.

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ nước khác nhau đến thành phần axit béo và sự biến đổi mô học của mang trong ghẹ xanh.

Ghẹ ở giai đoạn C8 được tiến hành thí nghiệm ở ba mức nhiệt độ nước (24°C, 28°C và 32°C) đã được sử dụng để xác định ảnh hưởng của chúng đến ghẹ trong 119 ngày trong hệ thống nuôi tuần hoàn.

Sau khi kết thúc thí nghiệm thành phần axit béo được xác định, ghẹ nuôi ở nghiệm thức nhiệt độ 28°C cho thấy thành phần axit béo cao hơn so với ghẹ nuôi ở nhiệt độ 32°C. Đồng thời hàm lượng Omega 3 và omega 6 ở nghiệm thức ghẹ nuôi ở 28°C đạt kết quả cao nhất và thấp nhất ở nghiệm thức nuôi ở nhiệt độ 24oC. Omega 3 và omega 6 là hai họ axit béo được sử dụng để đánh giá tình trạng trưởng thành thông qua hệ số thành thục trong quá trình nuôi nhốt. Do đó, đây là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sinh sản, ương nuôi ghẹ xanh. 

Ghẹ ở nghiệm thức 24°C có tốc độ phát triển kém hơn so với ghẹ nuôi ở nghiệm thức 28°C, tốc độ trao đổi chất thấp do môi trường nhiệt độ thấp, dẫn đến giảm chuyển hóa, giảm tổng hợp axit béo.

Kết quả phân tích mang mô học cho thấy số lượng tế bào máu trong mang trước của ghẹ tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng nhiệt độ. Sợi mang sơ cấp của nghiệm thức nuôi 24°C  bị biến dạng, phình to, ở nghiệm thức 32°C, cho thấy số lượng tế bào máu tăng lên, sự dính lại của sợi mang thứ cấp ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển oxy nuôi cơ thể, Trong khi ở nghiệm thức 28°C tế bào mang vẫn nguyên vẹn. 

Tóm lại, trong quá trình ương nuôi ghẹ nên duy trì nhiệt độ ở 28°C  để đảm bảo cho quá trình tăng trưởng, thành thục sinh dục kể cả trong điều kiện nuôi nhân tạo. Kết quả từ nghiên cứu cung cấp thông tin giới hạn nhiệt thích hợp cho ương nuôi ghẹ, có ý nghĩa quan trọng đến hiệu quả sản xuất giống ghẹ này.

NHƯ HUỲNH Lược dịch
Đăng ngày: 26/03/2020