Bình Định: Nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan

thu hoạch tôm
Người nuôi tôm Bình Định đang thu hoạch vụ 1. Ảnh: NTN

Tại Bình Định, thời tiết nắng nóng kéo dài và có những đợt mưa giông làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nhất là diện tích nuôi tôm chân trắng. Hiện nay, vùng nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh, người nuôi tôm đang thu hoạch vụ 1, giá tôm thương phẩm có xu hướng tăng, khoảng 110.000 – 115.000 đồng/ kg (cỡ tôm 100 con/kg). Các đối tượng khác (cá nước ngọt, các đối tượng nuôi lồng biển) phát triển bình thường.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 7.080 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ (sản lượng tôm 5.470 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ).  

Về diện tích nuôi trồng thuỷ sản: cả tỉnh khoảng 3.129,2 ha tương đương so với năm 2021. Trong đó, diện tích nuôi cá nước ngọt trong tỉnh khoảng 1.300 ha (diện tích nuôi cá quảng canh hồ chứa 1.250 ha; nuôi cá ao 50 ha). Nuôi cá biển: 1.526 lồng, sản lượng ước đạt khoảng 85 tấn; nuôi tôm hùm thương phẩm: 1.300 lồng/14.000 m3, thu hoạch 1,0 tấn; nuôi mực lá lồng, bè tại xã Nhơn Châu: 40 bè/15 hộ, thu hoạch 700 kg.

Riêng diện tích thả tôm là 1.829,2 ha (diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh là 461,3 ha; quảng canh cải tiến là 1.367,9 ha), chiếm 90% diện tích hiện có. Diện tích bệnh lũy kế là 41,74 ha tôm chân trắng, chiếm 2,2% 

Về sản xuất giống thủy sản: sản lượng giống tôm thẻ chân trắng đã sản xuất được đến nay là 2,8 tỷ con, trong đó Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam Chi nhánh 1 tại Bình Định là 1,6 tỷ con và Công ty cổ phần Việt – Úc Bình Định là  1,2 tỷ con; sản lượng tôm sú giống đã sản xuất, dịch vụ được khoảng 3.140.000 con; sản xuất, dịch vụ khoảng 598.490 con cá giống nước ngọt các loại.

Về quản lý giống thủy sản: thực hiện kiểm tra, giám sát và theo dõi số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập và thải bỏ sau chu kỳ sản xuất của Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam Chi nhánh 1 tại Bình Định và Công ty Cổ phần Việt-Úc Bình Định. Số lượng tôm chân trắng bố mẹ nhập vào đến nay là 10.708 con (Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam Chi nhánh 1 tại Bình Định 1.600 con, Việt Úc 9.108 con nhập trong nước); số lượng tôm bố mẹ thải bỏ sau chu kỳ sản xuất là 2.516 con (Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam Chi nhánh 1 tại Bình Định 544 con, Việt Úc 1.972 con). 

 Theo Chi cục Thủy sản, trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục triển khai quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai kiểm tra tình hình sản xuất diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát xử phạt các tổ chức, cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản chưa tuân thủ theo quy định. Tiếp tục triển khai Luật Thủy sản 2017: ttuyên truyền hướng dẫn các cá nhân/tổ chức nuôi trồng thủy sản đối tượng chủ lực khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng/bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo đúng quy định. Rà soát, thống kê tình hình thực hiện cấp giấy xác nhận tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy xác nhận mà không nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng và xử lý vi phạm theo quy định.

NTN @ntn
Đăng ngày: 21/07/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc