Bình Định: Xây dựng cụm công nghiệp chế biến thủy sản

Bình Định: Xây dựng cụm công nghiệp chế biến thủy sản
Một tàu cá của ngư dân Cát Khánh trúng mùa đang cập cảng cá Đề Gi bán sản phẩm. Ảnh: THẾ HÀ

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển, Sở Công Thương đang nỗ lực triển khai “Đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018 - 2020”, trong đó tập trung hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản.

Mục tiêu của Đề án là phát triển cụm công nghiệp (CCN) chế biến thủy sản Cát Khánh (Phù Cát) trở thành cụm ngành, góp phần phát triển ngành chế biến thủy sản của tỉnh thành ngành sản xuất hàng hóa lớn theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, với năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế khu vực và thế giới.

Từ lâu, huyện Phù Cát được biết đến là một địa phương có tiềm năng về kinh tế biển. Theo ông Nguyễn Bá Lương, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Cát, địa phương được chọn thực hiện Đề án, có nhiều nội dung sẽ được triển khai tại CCN chuyên ngành chế biến thủy sản Cát Khánh như: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; xây dựng hệ thống xử lý nước thải; xúc tiến thu hút đầu tư vào CCN; chương trình trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN; chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ khai thác, đánh bắt cho các cơ sở công nghiệp nông thôn chế biến thủy sản.

Đề án có 9 hợp phần, đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó, Đề án xác định: Đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Cát Khánh; thu hút 5 - 7 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN đạt tỉ lệ lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp cho thuê; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD/năm, chiếm 30% so với kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản tỉnh. Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Trong giai đoạn 1, tỉnh sẽ quyết tâm triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng CCN chuyên ngành chế biến thủy sản Cát Khánh”, với tổng kinh phí đầu tư gần 70 tỉ đồng. Dự án do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Cát và Công ty CP Đầu tư HQG triển khai thực hiện.

Nói về công tác thi công, ông Bùi Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư HQG cho biết, đến tháng 3.2019, chúng tôi đã hoàn thành các hạng mục: Đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC. Công ty sẽ tích cực thi công đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của tỉnh - cuối năm 2019 sẽ đưa vào hạ tầng CCN chuyên ngành chế biến thủy sản Cát Khánh vào sử dụng.

Viết Hiền Báo Bình Định
Đăng ngày: 22/04/2019