Cà Mau xuống giống gần 10.000 ha lúa – tôm

Cà Mau xuống giống gần 10.000 ha lúa – tôm
Cà Mau đã bắt đầu vào thời gian làm vụ lúa trên đất nuôi tôm.

Hiện nay, nông dân tỉnh Cà Mau đang tiến hành xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm với diện tích gần 10.000 ha.

Để phát triển mô hình luân canh lúa – tôm theo hướng nâng cao hiệu quả, bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất lúa – tôm phù hợp với thực tế ở từng địa phương. Điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, chính sách quản lý và sử dụng đất sản xuất lúa, chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, hệ thống quan trắc môi trường đảm bảo quản lý chất lượng nước phù hợp với trồng lúa, nuôi tôm. Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý chất lượng tôm giống; chọn, lai tạo các giống lúa chịu mặn, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với thổ nhưỡng từng địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn kỹ thuật, vận động thực hiện và nhân rộng việc ươm tôm giống trước khi thả nuôi; xây dựng thương hiệu gạo sạch, tôm sạch, chất lượng cao để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định mô hình tôm – lúa là hướng sản xuất bền vững của nông dân tỉnh Cà Mau với năng suất lúa trung bình đạt từ 4 đến 4,5 tấn/ha, năng suất tôm đạt từ 300 đến 500 kg/ha, lợi nhuận bình quân khoảng 50 triệu đồng/ha/năm, nếu thời tiết thuận lợi,có thể đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Tuyết Anh CTV Cà Mau
Đăng ngày: 24/09/2018