CADOVIMEX SEAFOOD VN: 3 phương án giải quyết khó khăn

Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản CADOVIMEX (CADOVIMEX SEAFOOD VN)

Bà Trần Ngọc Tươi - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản CADOVIMEX (CADOVIMEX SEAFOOD VN) cho biết, hiện nay, công ty đang trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng, nhà xưởng xuống cấp, máy móc thiết bị lạc hậu, niềm tin của ngân hàng, khách hàng, đại lý bị giảm sút, thị trường XK bị co hẹp, nhiều năm kinh doanh bị thua lỗ... Trước tình trạng này, Ban Lãnh đạo công ty đã đưa ra 3 phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

Trong đó, phương án 1 nhằm tập trung gia công để duy trì bộ máy, nhà xưởng, thiết bị không để xuống cấp, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tư vấn cơ cấu lại DN, tích cực làm việc với ngân hàng cơ cấu nợ, giảm lãi suất, tìm kiếm nguồn vốn mới có lãi suất ưu đãi.

Nếu các tổ chức tín dụng cho CADOVIMEX SEAFOOD VN vay thêm 80 tỷ đồng và các ngân hàng khoanh nợ, cấu trúc lại nợ, giảm lãi suất, công ty sẽ thực hiện phương án 2 nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của DN, đào tạo công nhân có tay nghề làm hàng GTGT, đổi mới công nghệ sản xuất, tăng cường hoạt động XTTM, nâng cấp nhà xưởng, sửa chữa máy móc, thiết bị, tổ chức lại sản xuất theo mô hình khép kín, nuôi công nghiệp, thâm canh năng suất cao, tập trung vào các đối tượng nuôi có lợi thế cạnh tranh...

Phương án cuối cùng, nếu không có nhà đầu tư, không tìm được nhà tư vấn và các ngân hàng không tiếp tục cho vay mà giảm hạn mức tín dụng, tăng biện pháp thu hồi nợ thì công ty sẽ thông qua đại hội cổ đông xin phá sản.
 

TVH
vasep.com.vn
Đăng ngày: 31/05/2012

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc